Životna sredina

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST ODGOVORNO POSLOVANJE ŽIVOTNA SREDINA

Share this:

 
 

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

 
 
 

Energetska efikasnost i smanjenje CO2

 
 
 

Upravljanje otpadom i reciklaža

 
 
 

Šta vi možete da uradite?

 
 
 

Naše aktivnosti

 

Uticaj mobilnih telefona i antena na zdravlje ljudi