SOS Facebook aplikacija

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST ODGOVORNO POSLOVANJE SOS FACEBOOK APLIKACIJA

Share this:

 
Kako bi se osigurao jedinstven model direktne pomoći mladima koji se suočavaju sa nekim oblikom digitalnog nasilja, Telenor, UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja su, u okviru projekta Biraj reči, hejt spreči, razvili online SOS platformu u vidu Facebook aplikacije. Ona daje priliku žrtvi nasilja (ili posmatraču istog) da jednim klikom dobije podršku stručnog lica - psihologa (obučenog za angažovanje pri pružanju urgentne pomoći deci i mladima koji se suočavaju sa problemima vezanim za digitalno nasilje).

SOS aplikacija nalazi se na mediju na kom se nasilje najčešće dešava - društvenoj mreži Fejsbuk. Ova aplikacija ima za cilj da otvori kanal dvosmerne komunikacije između žrtve digitalnog nasilja i psihologa koji će joj pomoći da adekvatno i pravovremeno reaguje da bi se umanjile posledice i efekti ovog okrutnog vida nasilja. Zadatak pihologa je da žrtvi ili posmatraču nasilja pruži ‘prvu pomoć’, vodi ga kroz proces informisanja roditelja/nastavnika i ukaže na neophodne korake (blokirati osobu koja ih uznemirava, sačuvati poruke koje ih ugrožavaju i proslediti ih na pravu adresu itd).
 
 
Kada mlada osoba trpi nasilje na internetu ili primeti da se proces nasilja dešava - može da pošalje poruku putem ove aplikacije koju će primiti psiholog. Tada počinje dvosmerna komunikacija koja ima za cilj da mladu osobu informiše, primiri, da joj smernice i uputi je ka rešenju problema.
 
Naravno, kako bi sva pozitivna iskustva digitalnog sveta bila dostupna deci roditelji igraju veoma važnu ulogu u njihovom adekvatanom pristupu izvorima novih znanja, druženja i zabave. Upravo zbog toga roditelji bi trebalo da se upoznaju sa osnovnim rizicima i oblicima digitalnog nasilja i da pruže podršku detetu u sticanju strategija i veština bezbednog ponašanja na internetu. Sa ovim ciljem, kreiran je Vodič za roditelje čija uloga u izgradnji odnosa poverenja i saradnje između roditelja i dece je višestruka.