Obaveštenje Telenora o privatnosti

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST ODGOVORNO POSLOVANJE OBAVEŠTENJE TELENORA O PRIVATNOSTI

Share this:

Opšte napomene

Ovo obaveštenje o privatnosti primenjuje se na obradu ličnih podataka koje prikupljamo o Vama kada koristite bilo koju od naših usluga, uključujući i naše veb-sajtove. Molimo Vas, pročitajte ga zajedno sa Uslovima korišćenja za bilo koju konkretnu uslugu koju koristite. Na taj način upoznaćete se sa eventualnim dodatnim uslovima, specifičnim za datu uslugu, u pogledu ličnih podataka koje prikupljamo o Vama.  

Ovo obaveštenje o privatnosti objašnjava koje lične podatke prikupljamo o Vama, zašto i kako ih prikupljamo i obrađujemo i kako ih delimo sa drugima. Ono takođe objašnjava prava privatnosti koja imate u pogledu Vaših ličnih podataka i kako ta prava možete da ostvarite.

 

Ključni principi privatnosti

Stav Telenora o privatnosti ukratko se može rezimirati na sledeći način:

otvoreni smo u pogledu načina na koji prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke;
posvećeni smo tome da Vaše lične podatke koristimo kako bismo vam pružili bolje i relevantnije usluge;
uvek preduzimamo korake kako bismo obezbedili sigurnost i bezbednost Vaših ličnih podataka.


Detaljnije o ključnim principima privatnosti

 

Ko je odgovoran za obradu Vaših podataka

Pružajući Vam usluge koje koristite, Telenor je zakonski odgovoran da obezbedi da se podaci o Vašoj ličnosti obrađuju u skladu sa zakonom, našim temeljnim principima zaštite privatnosti i ovim obaveštenjem.

Detaljnije o obradi podataka

 

Kako prikupljamo lične podatke o Vama

Telenor prikuplja podatke o ličnosti na više načina, koji su opisani u ovom obaveštenju. Najvećim delom, informacije se prikupljaju kada koristite naše usluge, a moguće je i da su podaci dobijeni u sklopu odnosa koji smo uspostavili s Vama. Ponekad se može desiti da u Vaše ime dobijemo i informacije od drugih strana. Po pravilu, to ćemo činiti isključivo da bismo unapredili Vaše korisničko iskustvo i samo uz Vašu dozvolu. 

Detaljnije o prikupljanju ličnih podataka

 

Podaci o Vašoj ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo

Telenor prikuplja različite informacije o Vama, što zavisi od servisa koje koristite, ali, po pravilu, reč je o podacima koji se tiču načina na koji koristite taj servis, ostalih učesnika (ili telefonskih brojeva) s kojima komunicirate, kao i Vaše lokacije u našoj mreži tokom koriščenja servisa.

Detaljnije o podacima koje prikupljamo i obrađujemo

 

Kako koristimo Vaše lične podatke

Vaši lični podaci imaju vrednost i mi bismo želeli da Vam deo te vrednosti vratimo. Otuda, kadgod obrađujemo podatke u Vaše ime, težimo da na osnovu toga dodamo vrednost na servise koje dobijate od nas. To znači da ćemo te podatke koristiti da Vam pružimo bolje i relevantnije servise, prilagodimo svoje poruke ka Vama i slične svrhe. 

Detaljnije o tome kako koristimo Vaše podatke

 

Kako delimo i otkrivamo Vaše lične podatke

S vremena na vreme, delićemo Vaše podatke s trećim stranama, obezbeđujući pritom Vašu privatnost. U načelu, to se dešava kada nam oni pomažu u pružanju servisa, ali povremeno se može desiti da ih otkrijemo uz Vašu saglasnost, ili ako smo u zakonskoj obavezi  da to uradimo. Međutim, mi nikada nećemo prodavati Vaše podatke trećim licima, a da prethodno ne zatražimo Vaš pristanak, i to pod uslovom da to može koristiti Vama kao korisniku naših usluga.

Detaljnije o tome kako delimo i otkrivamo Vaše podatke

 

Kako Vaše lične informacije koristimo za svrhe marketinga

Telenor će koristiti informacije kojima raspolaže kako bi Vam poslao ponude za koje smatra da Vam mogu biti interesantne. Ako to ne želite, obavestite nas i mi ćemo prestati da ih šaljemo.

Detaljnije o tome kako lične informacije koristimo za svrhe marketinga

 

Kako koristimo kolačiće i slične tehnologije

Telenor koristi kolačiće na većini svojih internet stranica. To su paketići informacija koje skladištimo na Vaš kompjuter da bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo, kao i da bismo Vam povremeno uputili personalizovane marketinške poruke, u skladu s Vašim interesovanjima. Bićete u mogućnosti da zatražite izuzimanje od snimanja kolačića u Vašem veb-pretraživaču.

Detaljnije o tome kako koristimo kolačiće i slične tehnologije

 

Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke

Mi nećemo držati Vaše lične podatke duže nego što je potrebno za namene za koje ih prikupljamo i obrađujemo, osim ako zakon od nas zahteva da ih držimo duže. 

 

Kako štitimo Vaše lične podatke

Telenor ulaže maksimalne napore da podatke o Vašoj ličnosti učini bezbednim. Kao jedan od najvećih mobilnih operatora na svetu, imamo interne politike i procedure koje su namenjene zaštiti Vaše privatnosti. Naš program zaštite privatnosti sprovode specijalisti koji su posvećeni svom poslu i zaštiti Vaše privatnosti. Neprekidno preispitujemo našu praksu u zaštiti privatnosti na nivou Telenor grupe i sprovodimo obuku zaposlenih koji su uključeni u tu aktivnost.

Detaljnije o tome kako štitimo Vaše lične podatke

 

Izvoz podataka

Telenor je internacionalna kompanija i postoji mogućnost da će, prilikom obrade Vaših ličnih podataka,  angažovati ljude i sisteme koji nisu u matičnoj zemlji. Bez obzira na to gde šaljemo Vaše podatke, tretiraćemo ih sa istim nivoom pažnje i brige koje od nas očekujete lokalno.

Detaljnije o izvozu podataka

 

Vaša prava

U svakom trenutku imate pravo da dobijete informaciju o tome koje podatke o Vama čuvamo i da od nas tražite da ispravimo ili izbrišemo podatke koji su neprecizni ili netačni.

Detaljnije o Vašim pravima

 

Podaci o deci

Prema opštem pravilu, naše usluge nisu namenjene deci ispod 13 godina starosti i generalno mi namerno ne prikupljamo lične podatke o njima. Ako postanemo svesni da smo prikupili podatke o deci ispod navedenog uzrasta, čije prikupljanje nije dozvoljeno, preduzećemo korake da što pre izbrišemo te podatke, osim ukoliko zakon od nas ne zahteva da ih zadržimo. 

Međutim, neke usluge mogu da budu osmišljene za decu mlađu od 13 godina. Obavestićemo Vas o tim uslugama i važećim Uslovima korišćenja, odnosno o tome kako tačno štitimo relevantne podatke. Pobrinućemo se, takođe, da svaka od tih usluga bude usklađena s našim vodećim principima. 

 

Linkovi do drugih veb-sajtova i servisa

Naš veb-sajt može da sadrži linkove za sajtove trećih strana, a neki od naših digitalnih servisa Vam omogućavaju pristup uslugama trećih strana (kao što su društvene mreže). 

Mi nemamo kontrolu nad čuvanjem i obradom Vaših ličnih podataka na tim veb-sajtovima i prilikom korišćenja usluga trećih strana. Mi ne vršimo pregled veb-sajtova i usluga trećih strana i nismo odgovorni za takve veb-sajtove i usluge trećih strana ili njihove prakse privatnosti. Molimo Vas da pročitate politike privatnosti veb-sajtova ili usluga svake treće strane kojima pristupate sa naših veb-sajtova ili servisa. 

 

Izmene ovog obaveštenja o privatnosti

Ovo obaveštenje o privatnosti ažurirano je poslednji put 27.6.2016. Možda ćemo ga povremeno ažurirati i tom prilikom postavićemo uočljivu najavu na početnoj stranici našeg veb-sajta. Daljim korišćenjem naših usluga, posle tog perioda, vi potvrđujete da i dalje prihvatate ovo obaveštenje o privatnosti. 

 

Pitanja o ovom obaveštenju o privatnosti

Ukoliko imate pitanja, nedoumica ili pak imate pritužbu u vezi sa ovim obaveštenjem o privatnosti ili našim postupanjem s Vašim ličnim podacima, lokalnom rukovodiocu za privatnost možete poslati imejl na adresu lpo@telenor.rs ili poštom na: Telenor d.o.o., ul. Omladinskih brigada br. 90, Beograd.