Ljudska prava

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST ODGOVORNO POSLOVANJE LJUDSKA PRAVA

Share this:

 
U Telenoru verujemo da telekomunikacije omogućavaju razmenu ideja i pristup informacijama. Istovremeno, svesni smo potencijalnih izazova u ovoj oblasti koje nov način komunikacije predstavlja, zbog čega su poštovanje i stalno poboljšanje ljudskih prava važan deo našeg svakodnevnog poslovanja. Telenor je posvećen poštovanju ljudskih prava, i to na način na koji je to određeno u dokumentima Ujedinjenih nacija − Vodič za biznis i ljudska prava i Deset principa Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija.

Oba dokumenta zasnivaju se na Povelji UN o ljudskim pravima. Ti principi, zajedno s principima iznetim u Telenorovim internim aktima – Kodeks ponašanja, Politike, Principi ponašanja dobavljača i Vizija i vrednosti − omogućavaju u celoj Telenor grupi, a samim tim i u Telenoru u Srbiji, jedinstven pristup u odnosima prema kolegama i klijentima, u načinu na koji vodimo svoje poslovanje, kao i u tome kako vidimo svoju ulogu u društvima u kojima poslujemo.

U Telenoru posvećujemo dužnu pažnju identifikovanju izazova za ljudska prava i traženju načina kako da im pristupimo. To zahteva dugoročnu perspektivu, stalno poboljšavanje i dijalog svih relevantnih učesnika i donosilaca odluka.