Upravljanje održivim razvojem u lancu snabdevanja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST ODGOVORNO POSLOVANJE UPRAVLJANJE ODRŽIVIM RAZVOJEM U LANCU SNABDEVANJA

Share this:

 
Telenor ima za cilj da sa svojim dobavljačima podelu dobru praksu i principe odgovornog poslovnog ponašanja. Za nas to znači dve stvari: da proširimo prednosti mobilnih komunikacija i da se osigura odgovorno poslovanje. Održivost je ključni element naše korporativne kulture, naša vodilja kao i naša poslovna strategija.
 
 

Principi ponašanja dobavljača

 
 
 

Priručnik protiv korupcije

 
 
 

Održivost u okviru lanca nabavke

 
 
 
 

Aktivnosti

 
Poseta Ericssonu Unapređenje standarda poslovanja naših dobavljača