Više GB za nove Telenor pripejd internet korisnike

Share this:

Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA VIŠE GB ZA NOVE TELENOR PRIPEJD INTERNET KORISNIKE

Share this:

NAZAD
 

Od 09.08.2017. godine Telenor uvodi novi pripejd internet paket, koji sadrži 10GB inicijalnog benefita.

 

Promotivni benefit je dostupan novim korisnicima tarifnog paketa „Prepaid Internet Turistički paket“. 10GB važi u domaćem saobraćaju 15 dana od dana aktivacije benefita. Cena ovog paketa iznosi 950 dinara sa uračunatim porezom na dodatnu vrednost.

 

Za više detalja o Telenor pripejd internet ponudi, klikni na link.