Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR POTPISAO DOKUMENT O POSVEĆENOSTI KOMPANIJA RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI
NAZAD
 

Telenor potpisao dokument o posvećenosti kompanija rodnoj ravnopravnostiPočetak zajedničkog rada u okviru Alijanse za rodnu ravnopravnost obeležen je 5. marta potpisivanjem zajedničkog dokumenta o posvećenosti kompanija rodnoj ravnopravnosti. Alijansa predstavlja mrežu kompanija koje se zalažu za povećanje broja žena na rukovodećim i drugim mestima i jednake zarade za isti rad žena i muškaraca. 

Nastanak Alijanse inicirala je Asocijacija za afirmaciju potencijala žena (AFA), uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u Republici Srbiji, a pridružile su joj se kompanije Ikea, Telenor, Mastercard, Delta Holding, Asseco i UniCredit banka.  Poziv je otvoren i za ostale kompanije iz  korporativnog sektora, koje svojim aktivnim delovanjem mogu pomoći da se postigne jednaka zastupljenost muškaraca i žena na svim nivoima i pozicijama, izjednačavanje zarada za iste poslove i stvaranje jednakih mogućnosti za napredovanje. 

„U Telenoru Srbija, više od 60% zaposlenih čine žene, dok je 52% žena na liderskim pozicijama. Rodna ravnopravnost je važna za sve jer balansirani timovi unapređuju inovativnost i stepen zadovoljstva zaposlenih, podižu moral, smanjuju procenat fluktuacije i stvaraju bolje radno okruženje. Zato je važno da udružimo snage i osiguramo da standardi unutar naših kompanija postanu standardi celog tržišta“, kaže Majk Mišel, generalni direktor Telenora u Srbiji.

Gotovo 50% stanovništva sveta čine žene, ali su one i dalje daleko od ostvarenja pune ravnopravnosti u poređenju s muškarcima. Po najnovijem izveštaju Svetskog ekonomskog foruma o stanju rodne ravnopravnosti, najveća neravnopravnost žena vidljiva je u političkoj sferi, za kojom sledi i neravnopravnost na području ekonomije. 
Alijansa za rodnu ravnopravnost trenutno okuplja kompanije koje zapošljavaju blizu 5.000 ljudi u Srbiji, a cilj je da se ona proširi na što veći broj firmi koje će razmenjivati znanja i interne prakse za postizanje rodno uravnoteženog radnog okruženja, jednakih plata za isti rad i jednake zastupljenosti žena i muškaraca. 

U Alijansi ističu da će u narednom periodu aktivnosti biti usmerene na međusobno usklađivanje politika rodne ravnopravnosti u kompanijama, uključivanje novih članica i izradu strateških ciljeva za postizanje boljih rezultata. 
Uz unapređenje situacije u svojim radnim sredinama, Alijansa će takođe sarađivati na osnaživanju lokalne zajednice na području rodne ravnopravnosti. Svoj doprinos ostvarenju tog cilja, ali i drugih ciljeva, kompanije će prikazati u zajedničkom godišnjem izveštaju.

Sve detalje o Alijansi i mogućnostima pristupanja dostupne su na http://www.afa.co.rs