Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR IMA NAJBOLJU MOBILNU MREŽU U SRBIJI - POTVRDIO RATEL
NAZAD

Telenor ima najbolju mobilnu mrežu u Srbiji - potvrdio RATEL

Telenor ima najbolju mobilnu mrežu u Srbiji, najbolju 4G mrežu, najbolju 3G mrežu, najkvalitetnije internet iskustvo (web browsing) i najviši kvalitet govornog servisa, potvrđuje drugo nezavisno RATEL-ovo merenje kvaliteta mobilnih mreža u Srbiji 2018.

Telenor ima najbolji ukupan rezultat u benchmarking kampanji sprovedenoj 2018. godine”, navodi se u RATEL-ovom merenju Mobilne mreže u Srbiji (2018 Benchmark)


Telenor nastavlja da bude najveća i najkvalitetnija 4G mreža u Srbiji


Telenor ima najbolji rezultat koji pokazuje nivo 4G signala u sve tri kategorije: u velikim  i malim gradovima, kao i duž puteva.

Prema RATEL-u, izmeren je najviši nivo 4G signala u zemlji, što omogućava široku pokrivenost stanovništva i pouzdanu internet konekciju. To je još jedan od pokazatelja da Telenor ima najkvalitetniju pokrivenost 4G signalom i u zatvorenom prostoru.


Najbolja pokrivenost 3G singalom


Telenor ima najveći udeo merenja sa odličnim nivoom 3G signala, kažu u RATEL-ovom merenju. Zajedno sa 4G-om, čini nas najvećom mobilnom mrežom u zemlji.


Najkvalitetnije iskustvo interneta i govornog servisa


Telenor je ostvario najbolje rezultate na Web Browsing merenjima zbog stalne dostupnosti interneta korisnicima i najvišeg procenta realizovanih internet sesija.

Takođe, Telenorov govorni servis je izmeren kao najkvalitetniji, što potvrđuju najviši procenat uspešnosti realizovanih poziva i najviši kvalitet govornog signala u velikim i malim gradovima. 

Ovi rezultati su još jedan dokaz da Telenor ima pouzdanu i kvalitetnu mrežu koja svake godine raste i unapređuje se u pravcu zahtevnih korisničkih potreba.