Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA PRVACI U 280 OSNOVNIH ŠKOLA UČILI KROZ INTERAKTIVNU NASTAVU
NAZAD

Prvaci u 280 osnovnih škola učili kroz interaktivnu nastavu

U okviru projekta „Unapređenje digitalne pismenosti pomoću IKT-a u osnovnim školama u Srbiji“, koji je  podržala Telenor fondacija, deset osnovnih škola u Srbiji opremljeno je Coprix interaktivnim bukvarima, aplikacijama za učenje matematike i engleskog jezika, interaktivnim tablama i tabletima. Zahvaljujući preporukama učitelja koji su obuhvaćeni projektom, i međusobnim obukama, interaktivna nastava u protekloj školskoj godini stigla je u 280 osnovnih škola i uključila više od 16 000 prvaka.

„Rezultati pokazuju da učenici sa većom pažnjom prate interaktivnu nastavu, jer pomoću aplikacija uče na zabavan i kreativan način. Preporuke, međusobna obuka učitelja i sve veći broj dece koja imaju priliku da učestvuju u interaktivnoj nastavi, potvrđuju da je ovaj projekat dobra osnova za dalji razvoj digitalne pismenosti u Srbiji”, izjavila je Milica Begenišić, menadžerka Telenor fondacije.
 
 
Kroz interaktivnu nastavu, učiteljima je omogućeno korišćenje adekvatnog i savremenog nastavnog programa, uz korisne i kreativne ideje koje deci drže pažnju na časovima. Izveštaji o radu učenika u okviru aplikacija dodatno olakšavaju rad i pružaju mogućnost da se u potpunosti posvete učenicima. Zahvaljujući ovom projektu, sa prednostima digitalne nastave su upoznate i lokalne zajednice, što dodatno doprinosi promovisanju digitalne pismenosti od prvih školskih dana u našoj zemlji. 

Projekat „Unapređenje digitalne pismenosti pomoću IKT-a u osnovnim školama u Srbiji“ započet je u januaru 2017. a sprovodi ga Udruženje građana „Jerinin grad“.