Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA PODRŠKA TELENOR FONDACIJE MLADIMA SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
NAZAD
 

Podrška Telenor fondacije mladima sa poteškoćama u razvoju

Beograd, 29. Jun 2016. - Telenor fondacija i udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“ predstavili su danas digitalni servis koji će pomoći mladima sa intelektualnim smetnjama angažovanim na projektu „Kuhinja na točkovima“.
 
Projekat „Kuhinja na točkovima“ nastao je sa ciljem da se mladim osobama  sa intelektualnim smetnjama omogući zaposlenje.  

Mladi koji su radno angažovani na ovom projektu svakodnevno obezbeđuju tople obroke koje isporučuju na kućnu adresu starim, bolesnim i teško pokretnim osobama koje nisu u mogućnosti da same pripremaju hranu.

U sklopu ovog projekta, trenutno je zaposleno 12 mladih osoba, koje dnevno raznesu do 80 toplih obroka, a planirano je da u naredne dve godine bude zaposleno još 10 ljudi.

U okviru projekta, predstavljen je digitalni servis koji će mladima sa poteškoćama u intelektualnom razvoju pomoći prilikom prepoznavanja novčanica, i na taj način omogućiti da lakše obavljaju svakodnevne aktivnosti.

 
„Mladi sa intelektualnim smetnjama u najvećem broju slučajeva imaju problem u prepoznavanju vrednosti novčanica i njihovoj pravilnoj upotrebi. Ovaj problem ih sprečava da samostalno žive i upravljaju svojim budžetima. Aplikacija koju smo razvili, uz podršku kompanije Telenor, omogućava osobama sa intelektualnim smetnjama da pravilno raspolažu novcem tokom radnih dana, kao i u svakodnevnom životu“ rekla je Anica Spasov, predsednik udruženja Naša kuća.

Prema nezvaničnim podacima, manje od 3% osoba sa invaliditetom je zaposleno, i taj broj se uglavnom odnosi na osobe sa fizičkim i senzornim invaliditetom.  Razvoj digitalnih aplikacija pruža značajan doprinos proširivanju liste potencijalnih radnih mesta na kojima mogu raditi osobe sa smetnjama u razvoju.
 Pokretač projekta „Kuhinja na točkovima“ je udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“. Aktivnosti ovog Udruženja usmerene su na razvijanje programa za zapošljavanje pripadnika društveno ranjivih grupa i pružanje inovativnih socijalnih usluga kroz model socijalnog preduzetništva. 
 
Za više informacija:
 
• Bojan Filipović, Telenor Srbija, koordinator za medije, 063 230 126, bojan.filipovic@telenor.com