Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA OBJAVLJEN TELENOROV IZVEŠTAJ O GLOBALNOM UTICAJU (GLOBAL IMPACT REPORT)
NAZAD

Objavljen Telenorov Izveštaj o globalnom uticaju (Global Impact Report)

Izveštaj koji je sačinio KPMG objavljen je krajem prošle godine i pokazuje kako Telenor direktno doprinosi zajednicama u kojima posluje. Sadrži podatke koji se odnose na uticaj cele grupacije na 13 tržišta, ali i svake poslovne jedinice zasebno za 2015. godinu.

Društveno-ekonomski efekti koji su obuhvaćeni ovom studijom kategorizovani su u četiri ključne oblasti:

  • Doprinos Telenora makro-ekonomskom rastu;
  •  Načini na koje Telenorove usluge omogućavaju širi razvoj privrede, uključujući uticaje na digitalnu inkluziju, finansijsku inkluziju, podršku preduzetništvu i inovacijama i podršku poboljšanoj rodnoj jednakosti;
  •  Uticaj Telenora u pogledu održivosti lanca snabdevanja;
  • Telenorov doprinos kriznim situacijama.  

Neki od podataka na globalnom nivou

Na globalnom nivou, Telenor daje doprinos ekonomskom rastu u iznosu od USD 20,3 milijarde (bruto dodatna vrednost na 13 tržišta u 2015. godini). 

  • Bruto dodata vrednost (GVA): USD 20,3 milijardi na 13 tržišta;
  •  Zapošljavanje: Procenjeno je  da Telenor ukupno kreira 1,2 miliona direktnih, indirektnih i izvedenih poslova. Na svaki posao koji je Telenor direktno kreirao, stvoreno je dodatnih 33 indirektnih i izvedenih poslova;
  •  Investicije: Ukupne investicije Telenora iznosile su USD 3,2 milijarde, uključujući USD 3,1 milijardu investicionih troškova;
  • Zaposleni:  13.000 žena je direktno zaposleno u Telenoru u 2015. godini (36 odsto ukupne radne snage Telenora);

 Lanac snabdevanja: 2,1 milion zaposlenih je radilo sa kompanijom sa visokim standardima radnih prava i uslova rada, sledeći Telenorovu politiku održivosti lanca snabdevanja.

Kompletan izveštaj na engleskom jeziku možete pronaći na sledećem linku:

https://www.telenor.com/media/press-releases/2016/telenor-publishes-global-impact-report/

Prevedene podatke za Srbiju i uvodno obraćanje Sigvea Brekea, predsednika i generalnog direktora Telenor Grupe, možete pronaći ovde.

Izveštaj o Telenorovom globalnom uticaju