Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA DIGITALNA NASTAVA ZA DECU IZ UGROŽENIH GRUPA
NAZAD

Digitalna nastava za decu iz socijalno ugroženih grupa

Prema podacima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog  razvoja, između 10 i 15 procenata đaka jedne generacije u Srbiji ne upiše ili ne završi osnovnu školu, a u skici za profil učenika koji napuštaju školovanje najčešće se nalaze deca romske nacionalnosti. U našoj zemlji, Romi provedu u obrazovanju samo polovinu vremena koje u školi provedu neromska deca, nastanjena u istim mestima. 

Većina romske deca nema predškolsko obrazovanje, pa pri polasku u školu dolaze u potpuno novu sredinu koja ima drugačiji vrednosni sistem i način života od njihovog. Ovo je jedan od osnovnih razloga zbog čega napuštaju školu još u ranim razredima.

Telenor fondacija u saradnji sa udruženjem Romkinja „Nada“, obezbedila je interaktivna nastavna sredstva kao pomoć i dodatnu podršku učenicima u savladavanju početnog čitanja i pisanja. Članice udruženja, pedagoške asistentkinje u Aleksincu, prošle su i obuku za ovaj vid nastave.  Cilj projekta je da se poveća broj romske dece koja će završiti osnovnu školu na teritoriji opštine Aleksinac.

Digitalne tehnologije su važne u podizanju nivoa obrazovanja. To se naročito odnosi na sredine kao što je naša, u kojoj je dosta visok broj funkcionalno nepismenih i onih koji su odustali od obrazovanja još u osnovnoj školi. Kroz projekat koji smo realizovali sa udruženjem Romkinja „Nada" želimo da pomognemo mališanima iz socijalno ugroženih grupa da izgrade dobre temelje za svoju budućnost", rekla je Milica Begenišić, Menadžer održivog razvoja i organizacije događaja.
 
 
Tokom prethodne školske godine, projekat je sproveden u četiri osnovne škole i obuhvatio je 193 učenika kojima je ovaj vid dodatne podrške potreban. 
 
„Naša želja bila je da deci priđemo kroz igru. Verujem da je jedan od načina da zadržimo romsku decu u školi da im pokažemo da je učenje zabavno i da u njima probudimo želju da i svakog sledećeg dana dođu po još znanja“, rekla je Nataša Petrović, predsednica udruženja Romkinja „Nada“ iz Aleksinca.

Pedagoške asistentkinje u radu sa decom koristile su Coprix Interaktivni bukvar, uz koji su lakše učila da čitaju i pišu, a samim tim da lakše savladavaju ostalo gradivo u školi. 

U strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji, koje je donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, navedeno je da sva deca, bez obzira na socijalne, ekonomske, zdravstvene, regionalne, nacionalne, jezičke, etničke, verske i druge karakteristike do 2020. godine moraju biti obuhvaćena kvalitetnim osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem. Cilj je da se broj đaka koji ne upišu osnovnu školu ili odustanu od osmogodišnjeg školovanja smanji na najviše pet procenata, a da minimalno 95 procenata onih koji su završili osnovnu školi nastavi sa srednjim obrazovanjem.