Logotip

Share this:

Menu
O TELENORU NOVOSTI LOGOTIP

Share this:

 
  • Da biste koristili Telenorov logotip, potrebno je da posedujete licencu ili neki drugi dokument o saradnji.
  • Treća lica ne mogu da koriste Telenorov logotip ni u koje svrhe, osim ukoliko za to nemaju specijalnu dozvolu.
  • Telenorov logotip se ne sme menjati niti prilagođavati.
  • Neovlašćeno korišćenje Telenorovog logotipa smatra se kršenjem autorskih prava i podleže tužbi.
 

 

Horizontalni logotip:


• Telenor horizontalni - CMYK
• Telenor horizontalni - JPEG


 

 

Vertikalni logotip: 


• Telenor vertikalni - CMYK
• Telenor vertikalni - JPEG


 
 
Postoje dve osnovne verzije logotipa: horizontalna i vertikalna.
Horizontalnu verziju treba tretirati kao osnovnu i koristiti je gde god to mogućnosti dozvoljavaju.
 
Veza između znaka i Telenorovog logotipa je neraskidiva. Znak se ne može koristiti bez imena kompanije. Da biste obezbedili da logotip bude čitljiv, potrebno je da oko njega ostavite dovoljno praznog prostora.