Upoznajte nas

Share this:

Menu
O TELENORU KARIJERA UPOZNAJTE NAS

Share this:

 

Najveća prednost rada u Telenoru je prilika za saradnju i razvoj sa izuzetnim pojedincima koji čine naš tim.

 
Svaki član našeg tima inspiriše inovativnim načinom razmišljanja, posvećenošću i zalaganjem. Trudimo se da stvorimo atmosferu koja omogućava da priilikom susreta sa kolegama, novozaposleni bude oduševljen podrškom koju dobija od svog tima, znanjem koje stiče i prilikama da se iskaže. Ovo je šansa da i vi upoznate neke od njih!