Menu
O TELENORU KARIJERA TELENOR DOBRE VESTI TELENOR DOBRE VESTI, BROJ 6
NAZAD

Telenor dobre vesti, broj 6

 

Poštovani čitaoci,

Verovatno ste do sada u sredstvima javnog informisanja i na internetu videli da smo pre tačno mesec dana otvorili Telenor banku, prvu mobilnu onlajn banku u regionu. Bio je to veliki događaj kako za Telenor u Srbiji, tako i za Telenor grupu. Ali da bi se prešao put od ideje do otvaranja banke i inovativnih mobilnih servisa bile su neophodne ogromne količine energije, rada, znanja i požrtvovanosti. Moje koleginice i kolege, iz Telenora i Telenor banke, pokazale su da su dorasle tom izazovu. 
 
Bez obzira da li radimo u Telenoru ili Telenor banci, za sve zaposlene važi isti kodeks profesionalnog ponašanja i od njih se očekuje da budu ambasadori Telenorovih vrednosti. Mali tim Telenor banke u praksi je pokazao šta to znači. Make it easy – učinite sve da korisniku korišćenje bankarskih servisa bude što jednostavnije. Keep promises – otvorite do dogovorenog termina u potpunosti funkcionalnu mobilnu banku. Be respectful – poštujte korisnike i ponudite im usluge zbog kojih će nas ceniti, ali poštujte i svoje kolege jer je uspeh moguće postići samo timskim radom. Be inspiring – ne postoji prepreka za koju nije moguće iskoristiti neko staro rešenje ili naći novo. 
 
Napraviti snažan i prilagodljiv tim jednako je veliki izazov i iz ugla ljudskih resursa. Neophodno je organizovati timove sa ljudima različitih profila, obrazovanja, iskustava i ličnih ciljeva. Postoji cela jedna mala nauka iza slaganja ovog velikog mozaika. Nešto više o tome možete da pročitate u tekstu „Proces selekcije i regrutacije u Telenoru“ moje koleginice Ivane Ćurić. 
 
Verujem da smo uspeli i da je tim Telenor banke izuzetna kombinacija različitih znanja i iskustava. Ta raznovrsnost je, u stvari, ono što nas vodi napred i pomaže nam da prevaziđemo sve izazove, ali nje ne bi bilo da se nismo pojačali novim ljudima. Među našim poslednjim pojačanjima je i koleginica Jovana Kostić koja je u Telenor banku prešla nakon završene senior prakse u Telenoru. Njenu priču pogledajte u video prilogu – Kako izgleda rad u Telenor banci. 
 
Odnos prema korisniku je važan element naše korporativne kulture i uopšte odnosa prema poslu. Fokusirati se na korisnika, uvek imati na umu kako će to što radimo uticati na krajnjeg korisnika, zahteva stalni mentalni napor. Ali ponekad je neophodno jednostavno podvući crtu i podsetiti se na najdirektniji način zbog koga smo mi ovde. Stoga sve kompanije Telenor grupe jedanput godišnje organizuju Dan korisnika. O čemu je reč i kako je ovaj događaj organizovan u Srbiji pročitajte u tekstu Plavi karavan mog kolege Dalibora Radića. 
 
Naravno, ne bih propustila priliku da budem deo Plavog karavana, zajedno sa velikim brojem mojih koleginica i kolega iz Službe ljudskih resursa. Ako ste tada propustili priliku da nas pitate ono što vas interesuje, uvek nam možete poslati imejl na dobre.vesti@telenor.rs. Do tada redovno pratite naš LinkedIn profil jer je to najbrži način da primetite oglas skrojen baš po vašoj meri.
 
Ivana Trifunović,
direktorka Ljudskih resursa 


Dan korisnika – Plavi karavan

U poslednjih nekoliko brojeva teško je naći tekst u kojem se na neki način nismo dotakli koncepta fokusiranosti na korisnika (Customer Centricity). U Telenoru ne krijemo da je on modus operandi naše kompanije. U osnovi ovog koncepta je postavljanje korisnika u centar pažnje celokupne organizacije s namerom da njihovo zadovoljstvo na svim tačkama kontakta sa Telenorom, ali i nakon toga, bude što je moguće bolje. Naravno, to se odnosi na sve zaposlene.
 
Otuda, ako ste 25. septembra bili u centru Subotice, Novog Sada, Kragujevca i Niša, ili u TC Ušće u Beogradu, niste mogli da ne primetite veliki broj ljudi, u plavim majicama sa Telenorovim logom i jednostavnom porukom – Tu smo zbog vas, kako razgovaraju sa korisnicima. Bio je to treći po redu Dan korisnika, koji se obeležava u svim kompanijama Telenor grupe. 
 
Na taj dan zaposleni koji nisu u direktnom kontaktu sa korisnicima (ne rade u prodavnicama i kontakt centrima), izašli su iz svojih kancelarija s namerom da bolje upoznaju naše korisnike, ljude zbog kojih Telenor postoji i na koje bi trebalo da mislimo svakog dana. Fokusiranost na korisnika je više od reči, to je poziv na akciju i uspostavljanje dvosmerne komunikacije sa korisnicima koje će nam omogućiti bolje razumevanje njihovih potreba. Kada ne radite u direktnom kontaktu sa korisnicima možete doći u poziciju da izgubite osećaj za njihove potrebe i udaljite se od svojih korisnika. Dan korisnika je poput resetovanja računara, vraća vas na korisnika.
 
Na Dan korisnika / Plavog karavana na ulicama Beograda mogli ste da razgovarate sa generalnim direktorom Telenor Srbija Uveom Fredhajmom. U drugim gradovima su bili svi izvršni direktori. Za pitanja o mreži tu su bile kolege iz Tehnike; za reklame kolege iz marketinga; za telefone kolege iz tehničke podrške. Za usluge prve regionalne banke za mobilno bankarstvo tu su bile kolege iz Telenor banke. Iako je Telenor banka nedavno počela sa radom, veliki broj pitanja odnosio se upravo na njene inovativne usluge. Ukoliko nisu imali odgovore na postavljena pitanja, učesnici Plavog karavana potrudili su se da ih nađu i naknadno kontaktiraju korisnike. 
 
Iako se ogromna većina pitanja i razgovara odnosila na Telenorove usluge i mrežu, bilo je tu i duhovitih komentara, pa su u nekim gradovima pristizale i bračne ponude. Ono što nas je posebno obradovalo bio je visok nivo entuzijazma s kojim su zaposleni učestvovali u Plavom karavanu. Ako se tako nešto i očekuje od organizacije koja je korisnika stavila na prvo mesto, onda je visok nivo zadovoljstva korisnika najbolja potvrda da smo kao kompanija na dobrom putu.


Rad u Telenor banci iz ugla specijaliste za razvoj proizvoda

Jovana Kostić je specijalista za razvoj proizvoda u istoimenom odeljenju Telenor banke. Njen prvi kontakt sa Telenorom bio je senior model prakse. „Ono čime se bavim u Telenor banci je zaista jedinstveno kako u Srbiji tako i u regionu, i smatram da retko koja kompanija danas može da ponudi zanimljiviji posao“, kaže Jovana.


Proces selekcije i regrutacije u Telenoru

Osnovna svrha ovog dinamičnog i struktuiranog procesa je odabir najboljeg kandidata za odgovarajuće radno mesto. Ovde veliku ulogu imaju neophodne veštine, znanja i radno iskustvo koje kandidat treba da poseduje. Ipak, javnosti je manje poznato da se u procesu selekcije utvrđuje i poklapanje osobina kandidata sa predefinisanim psihološkim profilom za neko radno mesto. Što je podudarnost veća, veća je i verovatnoća da će se odabrani kandidat idealno uklopiti u svoj novi tim, ispuniti očekivanja koja su pred njega postavljena i postati ambasador Telenorovih vrednosti.
 
Svaka radna pozicija, kao i svaki tim, imaju definisani set osobina, delimično određen radnim zadacima, ali i radnim okruženjem, očekivanjima, liderima i ulogom zaposlenog/tima u ukupnoj organizaciji. Neke osobine, poput kooperativnosti i otvorenosti, koje su važan deo koncepta fokusiranosti na korisnika (Customer Centricity), nalaze se u setu svih radnih pozicija u kompaniji. 
 
U definisanju osobina koje se ispituju u procesu selekcije polazimo od opisa radnog mesta i zajedno sa nadređenim menadžerom definišemo koje to osobine želimo da ispitamo. Na primer, to mogu biti orijentisanost ka cilju, sposobnost prepoznavanja potreba sagovornika/korisnika, elokventnost…
 
Osobine kandidata ispituju se na nekoliko načina: profilisanjem kandidata koristeći testove ličnosti, strukturisanim intervjuima, upitnicima čiji je cilj da ispitaju motivaciju kandidata, centrima procene i specifičnim zadacima koji za cilj imaju da simuliraju realne radne zadatke s kojima će se izabrani kandidat susretati. 
 
Dakle, proces selekcije uvek počinje definisanjem kompetencija koje izabrani kandidat treba da poseduje, a same kompetencije se dalje „razbijaju“ na indikatore – odnosno specifične odgovore, ponašanja ili stavove koji će nam sugerisati da li ih kandidat poseduje i u kojoj meri ih ispoljava.
 
Poseban set osobina koje se ispituju za svaku poziciju je poklapanje ponašanja, stavova i vrednosti kandidata sa Telenorovim vrednostima – make it easy, be respectful, keep promises i be inspiring. 
 
Osim ispitivanja osobina kandidata, posebna pažnja posvećuje se informacijama o ponašanju kandidata pri ispunjavanju ranijih radnih zadataka. Kako ljudi imaju tendenciju da delaju na predvidiv način, po implicitnim obrascima, prethodno ponašanje i odnos prema radnim zadacima predstavlja odličan indikator budućeg ponašanja.
 
Veoma važan deo procesa selekcije predstavlja i poređenje očekivanja kandidata sa konkretnim radnim zadacima na nekom radnom mestu. Namera nam je da izbegnemo situacije u kojima izabrani kandidat posle kratkog vremenskog roka prestane da doživljava radne zadatke kao izazovne i motivišuće. Cilj je pronaći kandidata koji će imati priliku da se na novoj radnoj poziciji razvija, postavlja sebi lične i profesionalne ciljeve koji će biti lični napredak. Pri tome, očekivanja kandidata od radnog mesta i očekivanja definisana radnim mestom imaju jednaku težinu u konačnom donošenju odluke. 
 
Svima koji žele da se prijave za neku od otvorenih pozicija u Telenoru savetujem da pažljivo razmotre osobine koje idealni kandidat treba da poseduje. One se mogu naći u svakom oglasu za radna mesta. Pokušajte da vizuelizujete sebe na tom radnom mestu: Koja su vaša očekivanja? Koji su izazovi s kojima ćete se suočavati? Uporedite poziciju za koju ste aplicirali i vaš idealni posao iz snova: gde su sličnosti, a gde najveće razlike? Kako će vas konkretni radni zadaci približiti vašem željenom profesionalnom cilju? Šta želite da postignete na ovoj poziciji i za koliko vremena? 
 
Proces selekcije je uspešan u onoj meri u kojoj izabrani kandidat iskaže i pokaže entuzijazam pri preuzimanju novih radnih zadataka i uspešno se uklopi u postojeći tim.