Menu
O TELENORU KARIJERA TELENOR DOBRE VESTI TELENOR DOBRE VESTI, BROJ 5
NAZAD

Telenor dobre vesti, broj 5

 

Poštovani čitaoci,

Zadovoljstvo mi je da sa vama podelim informaciju da je Telenor najbolji poslodavac u Srbiji u kategoriji velikih preduzeća na osnovu rezultata nezavisne i anonimne ankete zaposlenih, koju je četvrti put sprovela kompanija Infostud. 
 
Ova anketa omogućava poslodavcima da dobiju vredne povratne informacije o zadovoljstvu, motivisanosti i angažovanosti zaposlenih, kao i o tome koje su to jake strane poslodavca i u kojim oblastima su moguća poboljšanja. Ove godine u anketi je učestvovalo 47 kompanija sa više od 13.700 zaposlenih. 
 
Rezultati dosadašnjih anketa Infostuda pokazivali su da je Telenor već godinama u samom vrhu, a nagrada koja nam je ove godine pripala posebno nam je draga, jer rezultati proističu iz mišljenja zaposlenih. Upravo nas privrženost i posvećenost svakog našeg zaposlenog i čini jednim od vodećih poslodavaca, a njihova strast, svakodnevno angažovanje, dosledna međusobna briga i uzajamna pomoć omogućavaju nam da kontinuirano ostvarujemo visoko postavljene ciljeve. Ova nagrada sa sobom nosi i veliku odgovornost. Naši zaposleni veruju da smo najbolji poslodavac u Srbiji i mi ćemo nastaviti da ulažemo u njihov razvoj, uslove rada, radnu sredinu i beneficije kako bismo ostali u samom vrhu, jer je pogled s vrha najlepši. 
 
Jedna od beneficija koju vam pruža rad u Telenoru jeste i mogućnost privremenog rada u nekoj od Telenorovih kompanija u Evropi i Aziji. Kroz ovaj program, simbolično nazvan Mobility (mobilnost), prošlo je pedesetak zaposlenih, a među njima je i naša koleginica iz Ljudskih resursa Isidora Ušendić. Njena iskustva možete pročitati u autorskom tekstu „Iskustva iz Norveške – program Mobility“. 
 
U svim poslovnim jedinicama Telenora u Srbiji visoko se ceni fokusiranost na korisnika i zbog toga su povratne informacije koje dobijamo od njih za nas vrlo dragocene. To je možda i najočiglednije kod naših koleginica i kolega u prodaji i kontakt centrima, koji su u direktnom kontaktu s korisnicima. Kako izgleda rad u kontakt centru za fizička lica i šta je to što motiviše naše agente i utiče na njihovu angažovanost možete videti u video-prilogu. 
 
Upravo angažovanost zaposlenih postaje sve važniji faktor koji kvantitativno i kvalitativno opisuje odnos između zaposlenih, njihov odnos prema poslu i kompaniji koja ih je angažovala. Mnoga istraživanja pokazala su direktnu vezu između angažovanosti, zadovoljstva poslom i stepena efikasnosti. Koliko pažnje pridajemo angažovanosti zaposlenih možete pročitati u tekstu naše koleginice Marije Grujić „Angažovanje u Telenoru (Engagement)“. 
 
Pre tačno godinu dana izašao je prvi broj našeg specijalizovanog elektronskog biltena „Telenor dobre vesti“. Namera nam je bila da stvorimo bilten iz kojeg ćete moći da saznate nešto više o Telenoru kao poslodavcu, steknete korisna znanja koja vam mogu pomoći u zapošljavanju i informišete se o poslednjim trendovima u domenu ljudskih resursa. Povratne informacije koje smo dobili od vas, broj pratilaca koje imamo na LinkedIn profilu i komentari na društvenim mrežama najbolji su pokazatelj da smo na pravom putu. Uverena sam da će tako biti i za godinu dana. 
 
Do sledećeg čitanja pratite naš LinkedIn profil, na kojem redovno objavljujemo vesti o Telenoru kao poslodavcu i slobodnim radnim mestima. Sva pitanja u vezi sa biltenom i predloge za sadržaj možete slati na dobre.vesti@telenor.rs. 
 
Ivana Trifunović,
Direktorka Ljudskih resursa  

Iskustva iz Norveške – program Mobility

U Telenor grupi, pa samim tim i u Telenoru Srbija, važnu ulogu ima program razmene zaposlenih - Mobility, zahvaljujući kojem zaposleni imaju mogućnost da privremeno rade u nekoj drugoj Telenorovoj kompaniji širom sveta, steknu nova znanja i iskustva, ali i da ih prenesu koleginicama i kolegama s kojima rade. Korist je, dakle, obostrana. 
 
Pre nešto više od sedam godina, kad sam postala deo Telenorovog HR tima, nisam mogla da pretpostavim da ću raditi u organizaciji koja će mi omogućiti da budem deo prekograničnih timova čiji članovi dolaze iz Telenorovih kompanija u Evropi i Aziji. 
 
Moj tim je radio na unapređenju talent menadžmenta, jačanju angažovanosti zaposlenih (Engagement), strukturiranju razmene zaposlenih između Telenorovih kompanija i mnogim drugim procesima. Učili smo jedni od drugih, bili smo deo „velike slike“ i zajedno smo kreirali bolju budućnost za zaposlene i Telenor. 
 
Nakon pet godina dobila sam priliku da odem u Telenor grupu i da radim upravo za program Mobility, kao menadžer projekta. Potpisala sam ugovor, spakovala kofere i krenula ka iskustvu koje me je istovremeno privlačilo i plašilo – kako će izgledati život i rad u potpuno novoj sredini?
 
Dočekalo me je moderno radno okruženje i kolege iz mnogih zemalja. Različite kulture zahtevale su drugačije pristupe u komunikaciji koje sam morala brzo da naučim: ljubazno klimanje glavom nije nužno značilo da se sagovornici slažu s predlogom, cilj naglašavanja rokova bio je da se ubrza posao, ali je ono najčešće imalo suprotan efekat. Moj pristup projektu i odnos prema učesnicima morali su da se promene iz temelja. 
 
Projekat je u početku bio u okvirima moje struke: definisali smo oblike i uslove razmene zaposlenih i podizali svest zaposlenih o ovom važnom projektu. Na taj način su transparentnost i predvidljivost razmene zaposlenih bili podignuti na nov nivo. Tokom rada na projektu shvatili smo da bismo Mobility mogli još značajnije da unapredimo. Fokusirali smo se na unapređenje komunikacije, restrukturiranje funkcija, poboljšanje saradnje sa pružaocima uslugama, kreiranje korisnički orijentisanog informacionog sistema koji bi sve te aktivnosti podržao. 
 
Nakon dve godine ostavila sam program u sigurnim rukama i vratila se u Srbiju. Profesionalno, ovo je bilo jedno od najznačajnijih iskustava u mojoj karijeri: otkrila sam da posedujem veštine kojih nisam bila svesna i uverila se da se pravi razvoj dešava sticanjem iskustva. Pružila mi se prilika da otkrijem različite kulture, običaje i načine razmišljanja. S velikim iznenađenjem shvatila sam da imamo mnogo više sličnosti nego razlika, čak i kada dolazimo s različitih kontinenata. Iskustvo u inostranstvu doprinelo je mom profesionalnom i ličnom sazrevanju i učinilo me otvorenom za nova iskustva i izazove. 

 

Rad u Telenoru iz ugla agenata u Kontakt centru za fizička lica

Katarina Tomić i Branislav Karuović agenti su u Kontakt centru za fizička lica, poslovnoj jedinici divizije Marketinga. U svom poslu uvek na umu imaju koliko je važno obezbediti najbolje moguće korisničko iskustvo.

 

 

Angažovanje u Telenoru - Engagement

Kako možemo objasniti angažovanje zaposlenih u velikoj kompaniji? Uopšteno uzevši, značenje reči angažovanje podrazumeva obećanje ili posvećenost da ćete postavljeni zadatak realizovati u unapred dogovoreno vreme. U Telenoru ovaj pojam posmatramo iz malo šire perspektive. 
 
Brane Gruban u tekstu „Angažovanje zaposlenih“, objavljenom u magazinu Profit, definiše angažovanost zaposlenih kao „stanje emotivnog i intelektualnog zadovoljstva i privrženosti, koje seže preko zadovoljstva (kako mi se sviđaju stvari ovde) i privrženosti (koliko želim da budem ovde) do angažovanosti (koliko želim da budem ovde i koliko stvarno sam činim za poboljšanje rezultata)“. Ova definicija uklapa se u željeno i realno stanje angažovanosti zaposlenih u Telenoru.
Angažovanost u Telenoru je način na koji se zaposleni uključuju u obavljanje svojih zadataka i pri tome su visoko motivisani da se ti zadaci ne samo uspešno završe već i da svojim radom doprinesu ostvarenju strateških ciljeva kompanije. Pre svega, angažovani zaposleni je onaj koji je zadovoljan svojim radnim okruženjem, odnosima s kolegama na poslu, mogućnostima da se razvija ili napreduje u kompaniji. To su preduslovi na kojima kompanija treba da radi da bi imala motivisane zaposlene. 
 
Sledeći korak podrazumeva da zaposlenima pružite priliku da mogu da se dokazuju u poslu i koriste veštine koje imaju ili koje su naučili, kao i da ostvaruju visoke rezultate. Efikasnost dolazi iz jasno definisanih poslovnih ciljeva i obostranog razumevanja oko očekivanja, odnosno zadataka. Kada znate šta tačno treba da radite, uradili ste polovinu posla, zar ne? Veliki uticaj na angažovanost ima lider (menadžer), koji treba jasno da postavi i predoči ciljeve zadatka, ali i sam zaposleni koji treba da traži povratne informacije ukoliko ne razume šta se od njega očekuje. 
 
Jednako je važno za angažovanog zaposlenog da on razume misiju, viziju i strategiju kompanije, odnosno da razume zbog čega se kompanija bavi baš tim poslom, na koji način će da ostvari poslovne ciljeve i koje su smernice za dalji tok poslovanja. Šta ovim dobijamo? Svaki zaposleni koji razume koliko njegov konkretan doprinos utiče na ostvarenje ciljeva kompanije i njen uspeh na dobrom je putu da bude angažovani zaposleni. 
 
Šta je angažovanost i koliki je njen značaj važna su pitanja i za zaposlene u Telenoru. Naime, kada zaposlenima date širu sliku pravca u kojem se kompanija kreće, dajete im i ključ u ruke da mogu i sami da promene i unaprede poslovne procese ili procedure koji će doneti uspeha kompaniji. Uostalom, ko bolje zna kako će se zadatak izvršiti na što efikasniji način od samih zaposlenih. Stoga, mi zaposlene u Telenoru redovno pitamo kako, kao kompanija, možemo da im pomognemo u ostvarivanju dobrih rezultata. Povratne informacije dobijene iz ovih anketa koriste se kao osnov za postavljanje ciljeva na kojima će se raditi sledeće godine. 
 
Otuda možemo govoriti i o angažovanosti kompanije koja će, ulažući dodatan trud, vreme, znanja i veštine imati sve bolje rezultate i srećnije zaposlene i, istovremeno, dobiti korisne informacije koje će joj otvoriti vrata ka promenama i unapređenju. U takvim uslovima, kompanija će imati zaposlene koji su odgovorni za svoje rezultate, pa ni uspeh neće izostati.