Menu
O TELENORU KARIJERA TELENOR DOBRE VESTI TELENOR DOBRE VESTI, BROJ 2
NAZAD
 

Telenor dobre vesti, broj 2

Poštovani čitaoci,


Dobro došli na stranice drugog broja „Telenor dobrih vesti“.
 
Kada smo pre nekoliko meseci počeli da razvijamo koncept našeg elektronskog biltena, želeli smo da vam prenesemo znanje koje vam može pomoći da nađete posao i profesionalno napredujete, da vas informišemo o poslednjim trendovima iz domena ljudskih resursa i da vam približimo način rada u Telenoru. Pohvale koje ste nam uputili daju nam za pravo da se radujemo uspehu, a konstruktivne kritike motiv su više da radimo na unapređenju biltena.
 
Kada govorimo o  pohvalama i kritikama, dobro je znati da ne postoji univerzalan način da se one saopšte. Na identičnu poruku nećemo svi reagovati na isti način. Ono što kažemo ili napišemo nekome može biti simpatično, nekome neprimereno, a nekom čak i uvredljivo. Da bi se smanjile mogućnosti pogrešnog razumevanja i konflikta, u poslovnom svetu postoji mnoštvo pisanih i nepisanih pravila, saveta i treninga koji imaju za cilj da unaprede komunikaciju sa sagovornicima. U poslednje vreme asertivna komunikacija, koja počiva na principima jasnosti, direktnosti i ravnoteže, postaje sve popularniji metod unapređenja komunikacije i izbegavanja konflikta. Više informacija o asertivnoj komunikaciji možete naći u tekstu Jelene Subotički, menadžerke Službe za učenje i razvoj.

Što je još važnije, zahvaljujući asertivnoj komunikaciji smanjićete nivo stresa. Istraživanje sprovedeno u Velikoj Britaniji pokazalo je da je stres odgovoran za 40% zdravstvenih problema  kod zaposlenih. Iako u Srbiji nisu rađena ovako obimna istraživanja, razumno je pretpostaviti da je stres značajan uzročnik zdravstvenih problema. Doduše, bolovanja se sve ređe uzimaju u privatnom sektoru i za taj trend postoji mnoštvo objašnjenja. Ipak, mi u Telenor verujemo da odgovoran poslodavac pridaje veliki značaj zdravlju i bezbednosti zaposlenih. Više o ovoj temi možete pročitati u tekstu Zdravlje na prvom mestu.
 
Kraj leta je pred nama, ali to i nije toliko loša vest jer se broj oglasa za posao obično povećava nakon letnjih pauza. Telenor je ovaj put bio izuzetak, pa smo u poslednjih mesec dana imali više od dvadeset oglasa za posao, uglavnom u Sektoru finansijskih servisa. Ukoliko ste se prijavili, nadam se da će vam informacije koje ste mogli da pročitate u prošlom i ovom broju biti od koristi u procesu selekcije kandidata. Ako tako bude, voleli bismo da to čujemo od vas kad budete potpisivali svoje ugovore o radu.
 
Do decembra, kada ćemo pustiti treći broj Telenor dobrih vesti, sve što vas interesuje o Telenoru kao poslodavcu možete saznati na našoj Linkedin stranici ili zvaničnim stranicama posvećenim karijeri u Telenoru – karijera.telenor.rs. Ako imate ideje kako da unapredite ovaj bilten, molimo vas da pošaljete imejl na pr@telenor.rs.
 
Ivana Trifunović
Direktorka ljudskih resursa

 

Zdravlje na prvom mestu


Zvanična statistika pokazuje da se prošle godine u Srbiji, u proseku, bolovalo četiri dana kraće nego 2011. godine. I dok se za ovaj pad u medijima navode različita objašnjenja, svi se slažu da se u Srbiji sve više radi, a sve manje boluje.
 

Iako je pravo na plaćeno bolovanje i oporavak regulisano Zakonom o radu, iskustva zaposlenih razlikuju se od poslodavca do poslodavca. Neretko zaposleni strahuju da će zbog odlaska na bolovanje snositi  neke negativne posledice. Taj strah može čak i da izazove dodatne zdravstvene probleme. S namerom da spreči ovakve pojave i da zaposlenima obezbedi najbolje moguće uslove za rad u zdravoj radnoj sredini, Telenor pridaje veliki značaj zdravstvenoj prevenciji. Može se reći da se kompanija u potpunosti  rukovodi narodnom izrekom „Bolje sprečiti nego lečiti“.
 

Sistematski zdravstveni pregledi organizuju se svake godine. Zaposleni ih mogu obaviti u privatnoj ili državnoj klinici, birajući sa predefinisane liste specijalističke preglede koje žele da obave. U kombinaciji sa savetima lekara specijalista, zdravstveni pregledi su jedna od najboljih preventivnih zdravstvenih mera, pa stoga i ne čudi tradicionalno visok odziv zaposlenih u Telenoru. Pored toga, redovnim godišnjim sistematskim pregledima zaposleni mogu da prate svoje zdravstveno stanje  na duži vremenski rok, a lekari mogu blagovremeno da identifikuju zdravstvene rizike.
 

U prevenciji zdravstvenih problema redovno vežbanje ima veliki značaj.  Činjenica je da su ljudi koji redovno vežbaju zdraviji od onih koji to ne čine. Zaposleni u Telenoru imaju pravo na plaćenu mesečnu rekreaciju koju mogu iskoristiti tako što će, na primer, igrati mali fudbal s kolegama u internoj ligi, vežbati u lokalnoj teretani ili plivati na banjičkom bazenu. Na raspolaganju su im mnogobrojni sportski, rekreativni i zdravstveni centri širom Srbije, što znači da i  zaposleni van Beograda imaju iste beneficije.
 

U saradnji sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, u sedištu kompanije, zaposlenima je na raspolaganju moderno dizajnirana i vrhunski opremljena ambulanta medicine rada. Ukoliko se i dogodi da se čeka na pregled, to ne traje duže od nekoliko minuta. Sudeći po komentarima u Knjizi utisaka, zaposleni i članovi njihovih užih porodica imaju veliko poverenje u profesionalno i predusretljivo medicinsko osoblje. Ovakvi uslovi odličan su preduslov za preciznije dijagnosticiranje, pa je lečenje kvalitetnije i brže. 
 

Zaposleni se redovno i temeljno informišu i edukuju o svim pitanjima zdravlja i bezbednosti na radnom mestu. Veći deo ove komunikacije odvija se preko internog portala za zaposlene, na kojem se može naći sve što je od značaja za zdravlje i bezbednost zaposlenih, počev od vodiča za zdrav i bezbedan rad, preko redovnog dobrovoljnog vakcinisanja protiv virusa gripa, do poziva na predavanja iz oblasti zdravstva koja se organizuju u prostorijama kompanije.
 

Ovo je samo deo sveobuhvatnog programa zaštite zdravlja i bezbednosti u Telenoru, a on podrazumeva i vrhunsku zaštitnu opremu koja se redovno menja, ergonomski nameštaj u potpunosti prilagodljiv potrebama korisnika, sobe za relaksaciju sa masažerima, kupatila, službene bicikle, privatno zdravstveno osiguranje, privatni penzioni fond…
Od prvoga dana u Srbiji Telenor nastoji da obezbedi takve uslove na radnom mestu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja povezana s radom. Zahvaljujući takvim uslovima rada, stvara se čvrsta osnova za fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih. Stoga je zdrava radna sredina istovremeno cilj i sredstvo bezbednosti i zaštite zdravlja na radu. 
 

Uzevši u obzir sve rečeno, očigledno je da postoji još jedan razlog za sve manji broj bolovanja u Srbiji – prihvatanje ideje da je zdravlje zaposlenih od neprocenjive važnosti. Ovakav pristup pravedniji je i efikasniji od onih koji počivaju na strahu i nesigurnosti.


 

Rad u Telenoru iz ugla menadžerke u Službi za brigu o korisnicima

 

Nataša Dakić je menadžerka Službe za naprednu podršku korisnicima u Sektoru prodaje i brige o korisniku. Profesionalni put započela je kao referent u arhivi. Lider je tima koji svakodnevno obezbeđuje Telenorovim korisnicima najbolju moguću korisničku podršku.


 

 

 

Asertivna komunikacija – više razumevanja, manje konflikata

 
Asertivna komunikacija podrazumeva  jasno i direktno izražavanje mišljenja, osećanja i želja, uz zalaganje za svoja prava i poštovanje prava ostalih učesnika u komunikaciji. Istraživanja pokazuju da je ovo jedna od tri najvažnije veštine liderâ najuspešnijih kompanija u svetu. Ako ne poštujemo prava drugih, komuniciramo agresivno, ili pak  željama drugih suviše često dajemo prednost u odnosu na sopstvene želje, onda se držimo pasivne komunikacije. Ključ uspeha leži u ravnoteži  − poštovanju sebe i drugih.
 

Zašto je važna asertivna komunikacija?

 

U savremenom poslovnom okruženju nemoguće je dobro obavljati svoj posao bez razvijenih veština komunikacije. U Telenoru svaki posao podrazumeva intenzivnu saradnju sa korisnicima, kolegama ili partnerskim organizacijama. Zato nam je važno da naši zaposleni, kao i kandidati koje izaberemo na konkursu, neguju  asertivan stil komunikacije i da žele da usavršavaju ovu veštinu. 

 

Zahvaljujući asertivnoj komunikaciji, naučićete kako da izrazite svoje neslaganje s nečijim mišljenjem, kako da dajete predloge, reagujete na lošu vest, konstruktivnu ili pozitivnu kritiku, kako da zamolite za pomoć ili da odbijete da pružite pomoć onda kada mislite da je to neophodno. Ako uspete da komunicirate na ovakav način, shvatićete da vaše samopoštovanje ne zavisi od drugih ljudi, razvićete veći stepen odgovornosti i imaćete više poverenja u druge ljude. Bićete uspešniji u ostvarivanju svojih ciljeva, ne ugrožavajući  pritom  ciljeve i želje ljudi oko sebe. Većini poslodavaca potrebni  su zaposleni koji međusobno komuniciraju upravo na ovaj način.

 

Rezultati istraživanja pokazuju da je naša efikasnost na poslu veća za  25 odsto ako, redovno i na konstruktivan način, dobijamo povratnu informaciju o svom radu. Lideri koji su ovladali ovom veštinom u osnovi  imaju efikasnije timove sa većom angažovanošću zaposlenih. Zato mi u Telenoru posvećujemo veliku pažnju usavršavanju  liderâ u ovoj oblasti.

 

Ako tražite posao ili želite da ga promenite, važno je da i dalje razvijate svoje veštine. Pitajte svoje kolege ili prijatelje da vam daju povratnu informaciju o vašem  radu ili o tome kako ste napisali CV. Prihvatite komentare na asertivan način. Zahvalite se, razmislite o onom što ste čuli i odlučite šta ćete poboljšati kod sebe.

 

Šta dobijamo asertivnom komunikacijom?

 

Za asertivnu komunikaciju kažemo da donosi takozvano „pobeda-pobeda“ rešenje (win-win solution), koje podrazumeva da  su obe strane na dobitku. Iz toga proizlazi da će veći broj zaposlenih ostvariti svoje ciljeve, a samim tim i kompanija će biti uspešnija u ostvarivanju poslovnih ciljeva. Međutim, ovo nije jedino postignuće za kompaniju i njene zaposlene. Primenom asertivnog stila komunikacije naša saradnja sa kolegama postaje prijatnija, osećamo se poštovanim, a naši međuljudski odnosi postaju izvor kreativnosti i zadovoljstva, umesto da budu izvor stresa i iscrpljujućih konflikata.

 

I još nešto  − dobre stvari se šire kao zaraza. Ako želite da u vašem okruženju ljudi asertivnije komuniciraju jedni sa drugima, učinite vi prvi korak. Razmislite kako nešto možete da kažete na drugačiji način, sa većim uvažavanjem svojih sagovornika i njihovih želja. Potrudite se da u većini situacija tako postupate  i postepeno ćete primećivati da i drugi počinju da se ponašaju na isti način. S druge strane, ako se ustručavate da izrazite svoje mišljenje i želje – nađite hrabrosti, pokušajte i pratite rezultate. Loše posledice kojih se plašite obično se ne dogode, a vi ćete biti zadovoljniji.
 


 

Oglasi za posao

 
Aktuelne oglase za posao u Telenoru možete pogledati ovde.

 

O biltenu

 
U kvartalnom biltenu Telenor dobre vesti možete naći informacije o Telenoru kao poslodavcu i poslednjim trendovima u domenu ljudskih resursa, korisne savete koji vam mogu pomoći u zapošljavanju i oglase za posao. Ukoliko želite da bilten dobijate imejlom prijavite se na HR mejling listu.
 
Autori tekstova: Ivana Trifunović, Jelena Subotički, Dalibor Radić.
Ilustracije: Vladimir Mirkov.
Fotografije: Đorđe Tomić, Dalibor Radić, Filip Filipić