Praksa u Telenoru

Share this:

Menu
O TELENORU KARIJERA PRAKSA U TELENORU

Share this:

 

Mi ne tražimo da imate 22 godine, završen fakultet i 4 godine radnog iskustva. Naprotiv, odabranim kandidatima omogućavamo da naprave svoj prvi profesionalni korak –  da steknu relevantna praktična iskustva iz oblasti koje ih zanimaju.

 

Praksa je namenjena je studentima  i diplomcima koji imaju vremena da se posvete praksi u potpunosti, puno radno vreme. Želimo da  praksa omogući  mladima da se upoznaju sa korporativnom kulturom kroz profesionalno radno okruženje, zadatke i povoljnosti rada u Telenoru. 


Iako je praksa u Telenoru plaćena, glavni benefiti su brojne prilike za učenje i razvoj, kao i učestvovanje  u dimaničnim radnim aktivnostima i  suštinski doprinos timu u kome se praksa organizuje.

 

Uslovi za prijavljivanje:

  • Završen fakultet (eventualno jedan ispit/diplomski do kraja), ili viši stepen završen ili u toku
  • Raspoloživost za obavljanje zadataka  tokom punog radnog vremena
  • Prosečna ocena  8,5 i više
  • Spremnnost da se praksi posvete do godinu dana