Praksa u Telenoru

Share this:

Menu
O TELENORU KARIJERA PRAKSA U TELENORU

Share this:

 

Mi ne tražimo da imate 22 godine, završen fakultet i 4 godine radnog iskustva. Naprotiv, odabranim kandidatima omogućavamo da naprave svoj prvi profesionalni korak –  da steknu relevantna praktična iskustva iz oblasti koje ih zanimaju. 


Ukoliko, pak, imate određeno radno iskustvo van oblasti obrazovanja – radili ste preko omladinske, povremene poslove, tokom letnjeg raspusta ili tokom školovanja/studiranja – više ste nego dobrodošli da se pridružite nekom od timova.


Praksa je namenjena studentima završnih godina  i diplomcima koji imaju vremena da se posvete praksi u potpunosti, puno radno vreme. Želimo da  praksa omogući  mladima da se upoznaju sa korporativnom kulturom kroz profesionalno radno okruženje, zadatke i povoljnosti rada u Telenoru. 


Iako je praksa u Telenoru plaćena, glavni benefiti su brojne prilike za učenje i razvoj, kao i učestvovanje  u dinamičnim radnim aktivnostima i  suštinski doprinos timu u kome se praksa organizuje.

 

Uslovi za prijavljivanje:

  • Završen fakultet ili završna godina fakulteta
  • Raspoloživost za obavljanje zadataka  tokom punog radnog vremena
  • Bez radnog iskustva ili sa iskustvom na privremeno povremenim poslovima, angažman preko omladinske, tokom letnjeg raspusta pred početak studija i slično
  • Spremnnost da se praksi posvetiš do godinu dana
 

Otvoreni konkursi za praksu