Zainteresovan da se razvija u oblasti Data Science-a, a nema nužno prethodnog radnog iskustva
 
 
Elementarno poznavanje statistike i statističkih alata, SQL i programskih jezika (Python na primer)
 
 
Master studenti, diplomci, apsolventi fakulteta STEM oblasti, kao i ostali koji su posebno zagrejani za Data Science
 
 
Inkubator će biti aktivan godinu dana, svakog radnog dana, 
po 8 sati dnevno
 
 
 
 
 

Novčana nadoknada tokom trajanja

Sertifikovana obuka iz oblasti Data Scienca

Rad sa mentorima - ekspertima u ovoj oblasti,

Najbolji kandidati mogu biti radno angažovani na dodatnih godinu dana

 
 
Selekcija podrazumeva testiranje opštim testovima, izradu zadatka, nakon čega sledi i razgovor sa Lead data scientistom
 
 
 

Rok za prijavu je završen 14.08.2017.

O narednim koracima u procesu selekcije obavestiće te kolege koje vode selekciju.
Zahvaljujemo se svim kandidatima na prijavama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tri meseca

 

- Razumevanje telco industrije

- Upoznavanje sa strukturom telco podataka

- Priprema  podataka za modelovanje

- Sigurnost u radu sa SQL-om  

Šest meseci

 

- Samostalno kreiranje prvih data mining modela uz podršku mentora

- Decision tree 

- Clustering 

- Logistic regression  

Devet meseci

 

- Rad na machine learning algoritmima (Random forest, Gradient boosting, Naive Bayes, Neural Nets)

- Rad na realnim biznis projektima  

Dvanaest meseci

 

- Napredni machine learning algoritmi

- Samostalnost i samopouzdanje u celokupnom procesu kreiranja modela

- Napredno korišćenje SQL-a

- Predlaganje novih machine learning inicijativa

 
 
 
 

Često postavljena pitanja

 

Opšti uslovi