Menu
 

 
 

Vizija i misija

Naša industrija ima važnu ulogu u životu ljudi.                                                                          
Telenorova  vizija, misija i vrednosti izražavaju pravac u kojem se krećemo i ulogu koju ćemo imati u promeni ljudskih života, i podršci društvu da raste i napreduje. 


 

Naša vizija – Osnažujemo društva


Stvaramo prilike i pokazujemo da digitalne komunikacije poboljšavaju živote ljudi, razvijaju društvo i obezbeđuju bolju budućnost za sve.


Naša misija - Tu smo da pomognemo našim korisnicima


Tu smo da pomognemo našim korisnicima da iskoriste sve prednosti povezanosti. Naš uspeh merimo time koliko strastveno nas promovišu.