Menu
 

 
 

Vizija i misija

Naša industrija ima važnu ulogu u životu ljudi.                                                                          
Telenorova  vizija, misija i vrednosti izražavaju pravac u kojem se krećemo i ulogu koju ćemo imati u promeni ljudskih života, i podršci društvu da raste i napreduje. 


 

Naša vizija – Osnažujemo društva


Stvaramo prilike i pokazujemo da digitalne komunikacije poboljšavaju živote ljudi, razvijaju društvo i obezbeđuju bolju budućnost za sve.


Naša misija - Tu smo da pomognemo našim korisnicima


Tu smo da pomognemo našim korisnicima da iskoriste sve prednosti povezanosti. Naš uspeh merimo time koliko strastveno nas promovišu.

 
 
 

Kontakt magazin

Telenor magazin „Kontakt“ na jednom mestu ima sve informacije u vezi sa Telenorovim uslugama, kao i aktuelne vesti i priče iz svakodnevnog života u Srbiji.


Instalirajte novu Telenor Kontakt aplikaciju, čitajte magazin online.