Veleprodajne usluge

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI REŠENJA VELEPRODAJNE USLUGE

Share this:

 
 
 

Telenor nudi širok spektar usluga projektovanih tako da zadovolje potrebe telefonskih kompanija i provajdera  usluga po čitavom regionu Balkana, kao i za podrškom u zadovoljavanju potreba njihovih korporativnih korisnika za rešenjima na medjunarodnom planu.  

 
U središtu Telenorove pažnje je i razvijanje proizvoda i usluga velike praktične upotrebne vrednosti, koje omogućuju potpuno integrisanje svakog rešenja provajdera usluga sa Telenorovom mrežom.

 
Asortiman usluga Telenorovih kapaciteta uključuje rešenja od iznajmljivanja optičkih vlakana do naprednih usluga koje se pružaju putem IP/MPLS ili  multipleksiranja TDM.

 

Optička mreža

Telenorov zajednički mrežni operativni centar (CNOC) obezbedjuje proaktivni nadzor čitave mreže 24 sata 7 dana u nedelji uz neprekidno praćenje performansi mreže.
 

IP tranzit

 

Eternet servisi

 

Dark Fiber

 

Talasna dužina

 

Kapaciteti sinhrone digitalne hijerarhije (SDH)

 
 
 

Mi smo tu da vam pomognemo

Potrudićemo se da pronađemo najbolje poslovno rešenje prema Vašim potrebama.


063 9000

ili kontaktirajte svog odgovornog prodavca
Cena poziva sa mobilne mreže 063 je 15 din po pozivu, dok je cena poziva sa brojeva drugih mreža u skladu sa cenovnikom tih mreža.
 
 
 

Telenor Tier3 Data Centar

 
Telenorov Data Centar izgrađen je i pruža usluge u skladu sa Tier3 standardima  i prvi je takve vrste u regionu.

Dostupnost servisa od 99,99% omogućena je zahvaljujući N+1 redudansi kompletne mehaničke, električne i infrstrukture povezivanja u Telenorovom Tier3 Data Centru.

 

Telenor Data Centar

Telenor Data Centar povezan je višestrukim vezama ka međunarodnim Tier1 operatorima i nacionalnim telekomunikacionim mrežama pri čemu je pored kvalitetnog direktnog pristupa Internetu obezbeđeno i povezivanje udaljenih lokacija korisnika preko nacionalnih i međunarodnih vodova.

Lokacija:  Omladinskih brigada 92, 11070 Beograd, Srbija 
Data centar se nalazi u zasebnom objektu izgrađenom u martu 2010. godine.

 

Bezbednost

 

Sistemi napajanja

 

Upravljanje objektom

 

Suzbijanje požara