BIZNIS KORISNICI REŠENJA OSTALE USLUGE VPN USLUGE

Share this:

 
 

VPN (Virtual Private Network) je grupa usluga namenjenih poslovnim korisnicima sa 20 ili više pretplatničkih brojeva koja zadovoljava raznovrsne komunikacione potrebe jedne kompanije. Vašoj kompaniji funkcionalnosti VPN-a omogućavaju veću racionalizaciju i kontrolu troškova, diferencijaciju tarifa, optimalnu dostupnost i lakoću korišćenja. Kombinovanjem ovih usluga forimirate privatnu mrežu prilagođenu samo Vašim potrebama.

Kombinacija Telenor biznis tarifnih paketa i VPN rešenja, mogu značajno uticati na smanjenje troškova Vaše kompanije.

Aktivacija i korišćenje VPN funkcionalnosti se ne naplaćuju. Račun Vaše kompanije sastoji se isključivo od nadoknade za ostvareni saobraćaj i fiksne mesečne nadoknade za izabrani tarifni paket (po aktivnom pretplatničkom broju). 

Usluge u okviru VPN-a