Poslovni internet servis

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI REŠENJA OSTALE USLUGE POSLOVNI INTERNET SERVIS

Share this:

 
 
Globalizacija je promenila način na koji radimo. Virtuelni timovi, mobilni zaposleni, i svi oni koji rade od kuće zahtevaju stalnu dostupnost internetu i poslovnim informacijama. Moderno poslovanje nalaže povezivanje zaposlenih, snabdevača, partnera i klijenta, bez obzira na veličinu organizacije i lokaciju.
 
U saradnji sa odabranim partnerom Telenor nudi uslugu Poslovnog internet servisa koja ide u korak sa modernim poslovanjem. Poslovni internet servis omogućava kompanijama da imaju stalan pristup brzom internetu.
 
Usluga se sastoji od rutera i SIM kartice preko koje se povezuje na internet. Na ovaj način kompanija obezbeđuje da sve kancelarije, na bilo kojoj lokaciji, imaju stalan pristup bezicnom internetu
 
Ova usluga ima višestruke prednosti za korisnika:

  • Pouzdanost - u modernom poslovanju od velikog znacaja je stalan pristup svim važnim poslovnim aplikacijama bez prekida usled problema sa pristupnim linkom. Naša usluga vam kroz backup (rezervni) link omogućava veću dostupnost mreže 
  • Smanjenje troškova- Korisnicima (čak i onim na udaljenim lokacijama) se obezbedjuje kontinuiran pristup svim poslovnim aplikacijama od značaja putem mobilne mreže bez potrebe za ulaganjem u fiksnu infrastrukturu. 
  • Optimizacija ljudskih resursa – ne postoji potreba za angažovanjem dodatnih zaposlenih koji će se baviti održavanjem pristupnog linka i internet veze jer ćemo mi to uciniti za vas. 
  • Efikasnost - Brza, pouzdana mreža je apsolutno neophodna kako bi se u što kraćem roku obezbedio pristup informacijama i time omogućio pravovremeni odgovor na zahteve klijenata
 
Partnerska kompanija za integraciju ovog rešenja je MDS - Informatički inženjering www.mds.rs
Za više informacija o ovoj usluzi kontaktirajte svog Telenor poslovnog savetnika ili se javite na e-mail adresu biznis.solutions@telenor.rs