Naplata aktiviranja SIM kartice i broja za biznis korisnike

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI REŠENJA OSTALE USLUGE NAPLATA AKTIVIRANJA SIM KARTICE I BROJA ZA BIZNIS KORISNIKE

Share this:

 

Zbog povećanja nabavnih cena, negativnih promena deviznog kursa i dodatnih administrativnih troškova, Telenorovim biznis korisnicima će se od 1. aprila naplaćivati izdavanje i aktiviranje novih SIM kartica u iznosu od 290 dinara. Ova odluka odnosi se na sve biznis korisnike koji ovu uslugu zatraže u Telenorovim prodavnicama.
   
Ovom odlukom nisu obuhvaćeni korisnici koji:

  • svoj broj prenose iz drugih mreža,
  • probaju pa vrate Internet modem nakon tri dana,
 
Trošak aktiviranja nove SIM kartice i broja naplaćivaće se kroz prvi mesečni račun.