BIZNIS KORISNICI REŠENJA OSTALE USLUGE BIZNIS INTRANET

Share this:

 

Kompanija Telenor Srbija predstavlja vam svoju uslugu - Biznis intranet servis, tehnologiju prenosa podataka kroz mobilnu mrežu


Ova usluga Vam omogućava funkcionalnost DATA VPN-a u okviru mobilne telekomunikacione mreže, što obezbeđuje siguran prenos podataka, kontrolu pristupa i adresiranje terminalnih uređaja. Kao korisnici naše usluge Biznis Intranet-a možete sa bilo kog mesta i u bilo kom trenutku da pristupite Internetu, kao i informacijama iz mreže vaše kompanije, bilo da je to elektronska pošta, kontakti, kalendar vaših obaveza ili poslovna baza podataka, a sve to brzinom prenosa podataka koja je učinila da koncept mobilne kancelarije konačno postane stvarnost. 


Biznis Intranet će Vam omogućiti:

 • Povezivanje udaljenih fiksnih terminala sa centralnim serverom Vaše kompanije
 • Pristup informacijama na Internetu
 • Pristup kompanijskom LAN-u
 

 

Biznis Intranet će unaprediti poslovanje Vaše firme


 • Trenutno uspostavljanje konekcije 
Sa Biznis Intranet uslugom ste uvek prijavljeni na mrežu, ali Vam se to prisustvo ne naplaćuje. Tek kada otpočnete prenos podataka uključuje se tarifiranje.

 • Tarifiranje količine prenetih podataka 
Obračunava se količina podataka koju ste poslali ili primili na svoj računar, a ne plaća se vreme koje ste proveli na mreži.

 • Brži prenos podataka 
Poslovno rešenje Biznis Intranet je dostupno na celoj teritoriji Srbije koja je pokrivena Telenorovom mobilnom mrežom sa brzinama prenosa podataka u zavisnosti od tarifnog paketa i namene usluge.

 • Geografska raspoloživost 
Biznis Intranet usluga stoji Vam na raspolaganju na čitavoj teritoriji pokrivanja Telenorove mobilne mreže.
 

 

Koji se terminalni uređaji koriste za pristup mobilnoj mreži?

 • Svaki terminalni uređaj (MS – mobilna stanica) koji ima potrebu za prenosom podataka (bankomati, POS terminali, fiskalne kase, kamere za nadzor,...) u kombinaciji sa eksternim modemom, ruterom ili ugrađenim GPRS/3G/4G modulom
 • PC u kombinaciji sa mobilnim telefonom, eksternim modemom ili ugrađenim modulom koji podržava GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE tehnologiju
 • Tableti i PDA uređaji
 • Mobilni telefoni 
 

 

Povezivanje na Biznis Intranet


Paketska tehnologija prenosa podataka kroz mobilnu mrežu omogućava korisniku  da ostvari neometan pristup drugim mrežama za paketski prenos podataka, kao što je Internet ili kompanijski LAN, putem IP konekcije između 
Telenorove mobilne mreže i eksternih mreža za prenos podataka.

Tačka u Telenor mreži u kojoj se zapravo ostvaruje mogućnost pristupa odgovarajućoj zatvorenoj mreži korisnika nalazi se neposredno ispred GPRS rutera (GGSN). Parametar koji definiše prava prolaska paketa podataka ka odgovarajućim privatnim destinacijama naziva se APN – Access Point Name.

Interkonekcija kompanijske LAN mreže i Telenorove mobilne mreže može se ostvariti na dva načina:
 • Putem iznajmljene linije između Telenorove infrastrukture i LAN servera korisnika
 • Putem javne Internet mreže uz korišćenje IPsec protocola 
 
Za više informacija možete nas kontaktirati slanjem imejla na adresu biznis.GPRS@telenor.rs