Biznis GPRS

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI REŠENJA OSTALE USLUGE BIZNIS GPRS

Share this:

 
Kompanija Telenor Srbija predstavlja vam svoju uslugu - GPRS (General Packet Radio Service) – novu tehnologiju prenosa podataka kroz mobilnu mrežu. Kao korisnici naše GPRS usluge možete sa bilo kog mesta i u bilo kom trenutku da pristupite Internetu, kao i informacijama iz mreže vaše kompanije, bilo da je to elektronska pošta, kontakti, kalendar vaših obaveza ili poslovna baza podataka, a sve to brzinom prenosa podataka koja je učinila da koncept mobilne kancelarije konačno postane stvarnost. 

GPRS će Vam omogućiti:
 • Povezivanje udaljenih fiksnih terminala sa centralnim serverom
  • Postižete nezavisnost od javnih fiksnih mreža za prenos podataka poput Frame Relay, X.25, nx64 ili iznajmljenih liniija.
  • Možete instalirati svoje terminale na bilo kom mestu u Srbiji koje je pokriveno Telenorovom GSM mrežom.
  • Ostvarićete uštedu na troškovima prenosnih linija kada se komunikacija sastoji iz kratkih sesija i male količine podataka.

 • Pristup informacijama na Internetu
  • Iskoristite poslovne aplikacija na Internetu, ubrzajte online pristup bankarskim servisima i javnim ustanovama.
  • Pretražite i prikupite potrebne informacije gotovo trenutno preko svojih notebook računara.

 • Pristup kompanijskom LAN-u
  • Efikasno komunicirajte sa Vašim mobilnim timovima uz bolju koordinaciju i organizaciju poslovanja.
  • Omogućite brže obavljanje posla putem pristupa podacima u sedištu firme, kao i efikasnu raspodelu novih obaveza osoblju na terenu.
  • Obezbedite sigurnu vezu radi pristupa bazama podataka, svim dokumentima i programskim aplikacijama dostupnim zaposlenima u kompaniji, kao i email serveru.
  • Pristupajte ponudama, profakturama ili katalozima sa cenama u toku sastanka sa klijentima.

 • Pristup informacijama firme
  • Čitajte elektronsku poštu i odgovorite na hitne obaveze bez obzira na vreme i mesto na kome ste trenutno.
  • Pošaljite narudžbine i pratite njihovu realizaciju iako niste u svojoj kancelariji.
  • Preuzmite kompanijske informacije u vidu datoteka, pregledajte baze podataka i pristupite potrebnim adresama i brojevima telefona. 

GPRS će unaprediti poslovanje Vaše firme
 • Trenutno uspostavljanje konekcije 

Uštedećete na vremenu prilikom uspostavljanja veze, budući da nema čekanja signala i biranja broja. Sa GPRS-om ste uvek prijavljeni na mrežu, ali Vam se to prisustvo ne naplaćuje. Tek kada otpočnete prenos podataka uključuje se tarifiranje.

 • Tarifiranje količine prenetih podataka 

Obračunava se količina podataka koju ste poslali ili primili na svoj računar, a ne plaća se vreme koje ste proveli na mreži.

 • Brži prenos podataka 

U GPRS mreži prenos podataka je oko 5 puta brži od dosadašnjeg načina prenosa podataka kroz mobilnu mrežu. Možete postići do 53,6 Kb/s, što je zavidna brzina čak i za kućno pretraživanje Interneta.

 • Geografska raspoloživost 

GPRS mreža stoji Vam na raspolaganju na čitavoj teritoriji pokrivanja Telenorove GSM mreže.


Koji se terminalni uređaji koriste za pristup GPRS mreži?

 • Svaki terminalni uređaj koji ima potrebu za prenosom podataka (bankomati, POS terminali, fiskalne kase, kamere za nadzor,...) u kombinaciji sa eksternim GPRS modemom ili ugrađenim GPRS modulom.
 • PC sa GPRS modemom
 • Notebook računar u kombinaciji sa mobilnim telefonom koji podržava GPRS (povezuju se putem data kabla, IC porta ili bluetooth tehnologije)
 • Notebook računar u kombinaciji sa GPRS PCMCI karticom
 • PDA uređaj ili Pocket PC u kombinaciji sa CompactFlash karticom
 • Mobilni telefon koji podržava GPRS tehnologiju. 


Povezivanje na GPRS

Kako je GPRS paketska tehnologija prenosa, korisnik ima neometan pristup u druge mreže za paketski prenos podataka, kao što je Internet ili kompanijski LAN, putem brze IP konekcije između GPRS mreže i Internet mreže. Tačka u kojoj se ostvaruje ova konekcija naziva se APN – Access Point Name. 

Interkonekcija kompanijske LAN mreže i Telenorove GPRS mreže može se ostvariti na dva načina:
 
 • Putem iznajmljene linije ili Frame Relay između GPRS rutera i LAN servera kompanije
 • Putem javne Internet mreže uz korišćenje nekog od sigurnosnih protokola (na primer IPsec protocol)
 
Za više informacija možete nas kontaktirati slanjem email-a na adresu biznis.GPRS@telenor.rs