Ostale usluge

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI REŠENJA OSTALE USLUGE

Share this:

 

Poslovni internet servis

U saradnji sa odabranim partnerom Telenor nudi uslugu Poslovnog internet servisa koja ide u korak sa modernim poslovanjem. Poslovni internet servis omogućava kompanijama da imaju stalan pristup brzom internetu.

 

 

VPN usluge

VPN (Virtual Private Network) je grupa usluga namenjenih poslovnim korisnicima sa 20 ili više pretplatničkih brojeva koja zadovoljava raznovrsne komunikacione potrebe jedne kompanije. 

 

 

GSM gateway

GSM Gateway je uređaj koji se povezuje na fiksni telefon ili fiksnu telefonsku centralu, pomoću SIM kartice usmerava pozive sa fiksne telefonije na mobilnu telefoniju.

 

 

Biznis GPRS

Kompanija Telenor Srbija predstavlja vam svoju uslugu - GPRS (General Packet Radio Service) – novu tehnologiju prenosa podataka kroz mobilnu mrežu.

 

 

SMS

Ovu uslugu možete koristiti ukoliko imate aktiviranu uslugu "slanje kratkih poruka" (SMS). Kada Vam je usluga aktivirana u centrali, neophodno ju je aktivirati i na samom aparatu.

 

 

Pozivanje kratkih kodova

Usluge sa dodatnom vrednošću koje se dobijaju pozivom nekog od kratkih kodova naplaćuju se prema sledećem cenovniku..

 

 

Naplata aktiviranja SIM kartice i broja za biznis korisnike

Zbog povećanja nabavnih cena, negativnih promena deviznog kursa i dodatnih administrativnih troškova, Telenorovim biznis korisnicima će se od 1. aprila naplaćivati izdavanje i aktiviranje novih SIM kartica u iznosu od 290 dinara. 

 
 

Imamo resenja koja mogu da olakšaju vaš posao

Pozovite nas da se dogovorimo i predložimo vam odgovarajuća rešenja


063 9000

Cena poziva sa mobilne mreže 063 je 15 din po pozivu, dok je cena poziva sa brojeva drugih mreža u skladu sa cenovnikom tih mreža.