BIZNIS KORISNICI REŠENJA FIKSNA REŠENJA ZAŠTO TELENOR

Share this:

 

Smanjenje troškova kroz konvergentna rešenja

 • Besplatni pozivi između svih fiksnih i mobilnih brojeva u Telenor mreži Vaše firme
 • Jeftiniji pozivi ka inostranstvu
 • Optimalan interval tarifiranja na tržištu (60+1)
 

Fleksibilnost rešenja

 • Prilagođeno potrebama Vaše kompanije
 • U skladu sa Vašom postojećom infrastrukturom na lokaciji Vaše kompanije
 • Srazmerno obimu korišćenja svake od pojedinačnih usluga
 

Pozdanost

 • Visok nivo kvaliteta usluga
 • Garancija pouzdanosti pružanja usluge (SLA)
 

Najbolja korisnička podrška

 • 24/7 tehnička podrška
 • Besplatni pozivi ka Call centru za registrovane korisnike
 • Mogućnost obrade zahteva u toku poziva za registrovane korisnike
 

Jedan operator za sve potrebe

 • Jedna kontakt osoba (Key Account)
 • Jedan broj korisničke podrške za sve informacije (063/9000)
 • Jedan zajednički račun za sve telekomunikacione usluge