Telenor Space

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI REŠENJA DIGITALNI SERVISI TELENOR SPACE

Share this:

 

Digitalni servisi za biznis


 
 
 

Telenor Space usluga Vam omogućava da na jednostavan i siguran način čuvate sve svoje poslovne podatke na udaljenom serveru (Cloud), kao i da im pristupite kad god poželite preko uređaja povezanih na internet. Usluga je dostupna kao sastavni deo sledećih paketa:  MojaFirma 280, MojaFirma460, MojaFirma 800, MojaFirma 1400, MojaFirma 2500, MojaFirma 5000.

 


Sve vrste dokumenata koje odaberete za sinhronizaciju biće automatski smešteni na cloud server korišćenjem odgovarajućih aplikacija na vašim uređajima. 


Podaci su uvek dostupni putem bilo kog uređaja koji je povezan na internet. Možete arhivirati podatke sa svojih uređaja pri čemu će se oni nalaziti samo na serveru. Možete deliti pojedinačna dokumenta sa bilo kime, ili deliti kompletne direktorijume sa vašim kolegama koji takođe koriste uslugu.


Možete sinhronizovati Telenor Space direktorijum sa više vaših računara koji će, ukoliko su povezani na internet, uvek imati poslednju verziju dokumenta kopiranu i na disk računara.