Drustvene mreze

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI REŠENJA DIGITALNI SERVISI DRUSTVENE MREZE

Share this:

 

Digitalni servisi za biznis


 
 
 

Pristup Facebook, WhatsApp i Twitter društvenim mrežama

 

Društvene mreže je mesečni dodatak koji omogućava poslovnim korisnicima pristup Facebook, Twitter i WhatsApp društvenim mrežama uz neograničen internet saobraćaj.


Društvene mreže mesečni dodatak je dostupan uz Moja Firma 2500 i 5000 tarifne pakete. Dodatak je automatski dostupan aktivacijom paketa.


 

Kako aktivirati?

 

Aktivacija servisa "Društvene mreže" kao tarifnog dodatka jebesplatna za poslovne korisnike na Moja Firma 2500 i Moja Firma 5000 tarifnompaketu. Aktivaciju je moguće izvršiti preko Moj Telenor aplikacije ili BiznisPortala. Aktivacija servisa je isključiva odgovornost samog korisnika. Usluga je besplatna.


 

Uslovi korišćenja