BIZNIS KORISNICI PONUDA TARIFNI PAKETI PROMENA PAKETA

Share this:

 

Ukoliko želite da unapredite Vaše poslovanje i obezbedite jednostavnost u Vašoj svakodnevnoj  biznis komunikaciji, preporučujemo Vam nove Telenor tarifne pakete. Promenu tarifnog paketa možete izvršiti na veoma jednostavan način, slanjem skeniranog zahteva i potpisom odgovornog lica, na imejl adresu biznis.korisnici@telenor.rsMolimo Vas da ovaj tekst prekopirate na Vaš memorandum i nakon toga nam ga vratite potpisanog:

U skladu sa preporukom Telenora saglasan sam sa izmenom Tarifnog paketa na Moja Firma____(upišite izabrani paket) za broj______(upišite broj telefona).

Zahtev podneo:

---------------------------------
(potpis odgovornog lica)


Ukoliko imate pitanja ili želite da saznate dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate.