BIZNIS KORISNICI PONUDA TARIFNI PAKETI PROMENA PAKETA

Share this:

 

Promena paketa


Ukoliko želite da unapredite Vaše poslovanje i obezbedite jednostavnost u Vašoj svakodnevnoj  biznis komunikaciji, preporučujemo Vam nove Telenor tarifne pakete.


Promenu tarifnog paketa možete izvršiti na veoma jednostavan način, slanjem skeniranog zahteva i potpisom odgovornog lica, na imejl adresu biznis.korisnici@telenor.rsMolimo Vas da ovaj tekst prekopirate na Vaš memorandum i nakon toga nam ga vratite potpisanog:

 

Saglasan sam sa izmenom tarifnog paketa za broj ______ (broj telefona)  na tarifni paket _________ (naziv izabranog tarifnog paketa)

Potvrđujem da sam prethodno upoznat sa karakteristikama izabranog tarifnog paketa, prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati.


Zahtev podneo:                                                                                                                Datum:

---------------------------------                                                             ---------------------------------
(potpis odgovornog lica)

Ukoliko imate pitanja ili želite da saznate dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate.