Menu
 

Tarifni dodaci za biznis

 
 

Ako već koristite Roming tarifu MB do kraja dana, dodatne uštede u evropskim zemljama možete da ostvarite aktivacijom nekog od roming tarifnih dodataka. Ukoliko idete na kraći put (npr. do 3 dana), predlažemo vam da aktivirate dodatke koji važe 24h od trenutka aktivacije, a ako će vaše putovanje trajati duže, naš savet je da aktivirate dodatke koji važe do 16h poslednjeg dana u mesecu u kojem ste ih aktivirali.

 

Dodatak za PRAVNA lica, trajanje 24h od trenutka aktivacije

Naziv dodatka Saobraćaj Cena
Aktivacija
Roming MIN 24h 10 minuta 499 dinara *135*11# ili SMS porukom "RMIN24H" na 9000
Roming SMS 24h 20 SMS poruka 299 dinara
*135*12# ili SMS porukom "RSMS24H" na 9000
Roming MB 24h 20 MB 399 dinara
*135*13# ili SMS porukom "RMB24H" na 9000
 

Dodaci sa trajanjem do kraja meseca u kojem su aktivirani

Naziv dodatka Saobraćaj Cena
Aktivacija
Roming MIN do kraja meseca 50 minuta 1.999 dinara
*135*14# ili SMS porukom "RMINMESEC" na9000
Roming SMS do kraja meseca 100 SMS poruka 1.199 dinara
*135*15# ili SMS porukom "RSMSMESEC" na 9000
Roming 100 MB do kraja meseca 100 MB 1.599 dinara *135*16# ili SMS porukom "R100MBMESEC" na 9000
Roming 500 MB do kraja meseca 500 MB 5.999 dinara *135*17# ili SMS porukom "R500MBMESEC" na 9000
Roming 1 GB do kraja meseca 1 GB 9.999 dinara
*135*18# ili SMS porukom "R1GBMESEC" na 9000
 

Aktivacija:

Napomene

 

Moj Telenor

Uz Moj Telenor aplikaciju u svakom trenutku imate jednostavan pregled potrošnje kao i mogućnost aktivacije dostupnih Telenor dodataka i aktuelnih kampanja.


  •  
  •