Menu
 

Tarifni dodaci za biznis

 
 
 

Kupovinom tarifnih dodataka Biznis Klik i Biznis Klik Plus, u okviru mesečne pretplate, bićete u mogućnosti da neograničeno koristite internet. 

 
Naziv tarifnog dodatka Mesečna pretplata
Količina podataka po punoj brzini
Smanjena brzina nakon potrošenih MB po punoj brzini
Internet 50 MB** 72 RSD 50 MB definisana količina
-
Biznis Klik 50 MB 119 RSD 50 MB 64/32 Kbps
Biznis Klik 200 MB 290 RSD 200 MB
64/32 Kbps
Biznis Klik 500 MB 468 RSD 500 MB
64/32 Kbps
Biznis Klik Plus 1GB 708 RSD 1 GB
64/32 Kbps
Biznis Klik Plus 3GB 1.188 RSD 3 GB
64/32 Kbps
Biznis Klik Plus 5GB 1.290 RSD 5 GB 64/32 Kbps
Biznis Klik Plus 10GB 1.690 RSD 10 GB 64/32 Kbps
Biznis Klik Plus 15GB 2.508 RSD 15 GB
64/32 Kbps
  • Sve cene navedene su sa PDV-om.
  • Korisnici tarifnih dodataka dodeljeni saobraćaj mogu iskoristiti do kraja obračunskog perioda u kome je tarifni dodatak aktiviran. Brzina prenosa podataka zavisi od brzine koja je definisana na tarifnom paketu.
  • Megabajti/gigabajti u okviru tarifnih dodataka važe samo za nacionalni saobraćaj. Nepotrošeni saobraćaj u okviru ovih tarifnih dodataka ne prenosi se u sledeći mesec.
  • Nakon potrošenih megabajta/gigabajta iz tarifnog dodatka, korisniku će surfovanje internetom i dalje biti dostupno do kraja meseca, po brzini do 64 kbps bez naplate. Izuzetak je „Internet 50 MB“ gde će sistem blokirati pristup internetu.
  • Korisnik može u isto vreme imati aktivan samo jedan od tarifnih dodataka. Ukoliko korisnik želi da zameni jedan od ovih dodataka drugim, potrebno je da deaktivira trenutno aktivni dodatak, a zatim da aktivira drugi željeni tarifni dodatak. Korisnik u toku jednog meseca ne može dva puta aktivirati isti tarifni dodatak.
  • Tarifni dodatak se aktivira na zahtev Korisnika pri čemu će se Korisniku naplatiti cena za isti srazmerno broju preostalih dana u mesecu u kom je izvršena aktivacija.
  • Aktivirani tarifni dodatak automatski će se produžavati svakog meseca dok ga korisnik ne deaktivira na jedan od dostupnih načina.

Mesečne dopune

Način aktivacije/deaktivacije

Provera stanja

 

Moj Telenor

Uz Moj Telenor aplikaciju u svakom trenutku imate jednostavan pregled potrošnje kao i mogućnost aktivacije dostupnih Telenor dodataka i aktuelnih kampanja.


  •  
  •