TravelSure tarifni dodaci

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI PONUDA ROMING BIZNIS ROMING TRAVELSURE TARIFNI DODACI

Share this:

 
 

Ako već koristite roming tarifu TravelSure, dodatne uštede u evropskim zemljama možete da ostvarite aktivacijom nekog od Biz TravelSure tarifnih dodataka. Ukoliko idete na kraći put (npr. do 3 dana), predlažemo vam da aktivirate dodatke koji važe 24h od trenutka aktivacije, a ako će vaše putovanje trajati duže, naš savet je da aktivirate dodatke koji važe do 16h poslednjeg dana u mesecu u kojem ste ih aktivirali.

 

Dodatak za PRAVNA lica, trajanje 24h od trenutka aktivacije

Naziv dodatka Saobraćaj Cena
Aktivacija
Biz TravelSure Start
10 minuta
10 SMS poruka
neograničen internet*
799 dinara *136*1# ili SMS porukom "BIZ START" na 9000
 

Dodatak za PRAVNA lica, trajanje do 16 časova, poslednjeg dana u mesecu

Naziv dodatka Saobraćaj Cena
Aktivacija
Biz TravelSure Plus
50 minuta
50 SMS poruka
50 MB
3.499 dinara *136*2# ili SMS porukom "BIZ PLUS" na 9000
* Prvih 10 MB interneta korisnik može koristiti po punoj brzini, a nakon toga brzina se smanjuje na 32 kbps.
 
Naziv dodatka Saobraćaj Cena
Aktivacija
TravelSure Plus MB 100 100 MB 1.599 RSD *138*1# ili putem Moj Telenor aplikacije
TravelSure Plus MB 500 500 MB 5.999 RSD *138*2# ili putem Moj Telenor aplikacije
TravelSure Plus MB 1000
1 GB
9.999 RSD *138*3# ili putem Moj Telenor aplikacije
 
Naš savet je da ove dodatke aktivirate preko direktnog USSD koda kojji je naveden u gornjoj tabeli, jer je ovaj način aktivacije besplatan i iz rominga. Osim toga, ovi kodovi će biti navedeni  i u SMS poruci koju ćete dobiti kada stignete na svoje odredište.
 

Aktivacija:

Napomene:

 

Od 1. jula 2018. godine više neće biti moguća aktivacija roming dodataka Biz TravelSure Start i Biz TravelSure Plus. O roming dodacima za pravna lica koji će moći da se aktiviraju nakon 1. jula korisnici će uskoro biti obavešteni