Podešavanje uređaja

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI PODRŠKA PODEŠAVANJE UREĐAJA

Share this:

 

Lako, brzo i besplatno podesite svoj mobilni aparat za korišćenje Telenor usluga sa vizuelnim vodičem.

 
 

Podesite svoj mobilni uređaj ili tablet

Dobro došli u interaktivni sistem za pomoć u vezi s uređajem. Najpre odaberite proizvođača ili uređaj.


Opšti parametri za podešavanje uređaja

 

Preuzmite uputstva za uređaje