Biznis portal

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI PODRŠKA BIZNIS PORTAL

Share this:

 
 

Iskoristite sve prednosti biznis portala

Biznis portal predstavlja web portal namenjen svim poslovnim korisnicima Telenor mreže. Portal vam omogućava da sa jednog mesta imate potpuni uvid u troškove i način korišćenja svih mobilnih telefona u vašoj kompaniji.

 

 


ADMINISTRACIJA - definišite naloge i upravljajte njima, definišite prava i privilegije za sve svoje zaposlene na biznis portalu


RAČUN - opcija u okviru koje možete pogledati:

  • Ukupno zaduženje firme;
  • Račune po zbirnim pretplatničkim ugovorima i pojedinačnim pretplatničkim brojevima;
  • Arhiva računa - omogućava vam pregled svih računa i do 12 meseci unazad;
  • Pregled i istoriju zaduženja i uplata;


USLUGE - Jednostavna aktivacija svih Telenor usluga za biznis korisnike, kao i niz dodatnih usluga koje omogućavaju brzu i efikasnu komunikaciju, kako unutar kompanije tako i van nje.


SPECIFIKACIJA - Uvid u detaljnu listu govornih poziva, GPRS konekcija, SMS i MMS poruka iniciranih sa bilo kog od pretplatničkih brojeva kompanije u toku jednog obračunskog perioda.


 

Kako da postanem korisnik biznis portala?

Sertifikat

 
 

Plava linija

 
 

Brzo i jednostavno, putem Biznis Portala, registrujte osobu iz Vaše firme koja će na poziv ili putem mejla moći da podnese zahteve za određene promene na brojevima, bez dodatne papirologije.

Putem Portala Administrator može da definiše do tri osobe koje tokom razgovora za agentima Biznis Kontakt Centra imaju mogućnost da traže realizaciju zahteva, bez podnošenja dodatnih pisanih zahteva.

Registracija kao i izmene registrovanih osoba i njihovih podataka, vrši se u realnom vremenu od strane Administratora.

 
Preuzmite uputstvo za aktivaciju Plave linije
 

Vrste zahteva koje registrovane osobe mogu podneti usmeno ili putem mejla: