Telenor Srbija

 

 

 

 
 
 
 
Sada možete još lakše da aktivirate Telenor dodatke i aktuelne kampanje, imate uvid u stanje računa ili preostalog kredita, i još mnogo toga...
 
 
 
Aktiviraj TELENOR VIŠE – novu ponudu uz koju svakog meseca dobijaš 50% više saobraćaja u okviru svog postpejd paketa i internet paketa.
 
 
 
Na svaku internet dopunu dobijaš dodatne bonus MB! Sa većim iznosom dopune raste i bonus koji dobijaš u obliku dodatnih brzih megabajta.