PlatiMo

PLAĆAJTE LAKO I SIGURNO VAŠIM MOBILNIM TELEFONOM uz PlatiMo!
 
U želji da uvek idete u korak sa najnovijim tehnološkim dostignućima, Telenor vam predstavlja novu uslugu PlatiMo, revolucionarni sistem elektronskog plaćanja koji će vam omogućiti da na jednostavan način kupujete i plaćate putem svog mobilnog telefona.
 
 
ŠTA SVE MOŽETE UZ PlatiMo ?
 

Aktivacijom PlatiMo servisa dobijate novu SIM karticu sa starim brojem i kvalifikovanim digitalnim sertifikatom. Jednostavnim pritiskom na samo jedno dugme moći ćete da:
 • plaćate svoj Telenor telefonski račun
 • izbegnete redove i gužvu na platnim mestima
 • budete opušteni jer ste brzo i bezbedno platili račun
 • dopunite bilo koji pripejd broj u Telenor mreži 
 • prebacujete novac sa svog računa na račun drugog korisnika koji ima aktiviranu ovu uslugu
 • plaćate i sve ostale mesečne finansijske obaveze (uz prethodni dogovor sa svojom bankom)
 
Mesečno održavanje usluge iznosi 60,00 dinara, uz naknadu od 8,40 dinara po svakoj uspešno obavljenoj transakciji sa vašeg telefonskog računa.

Naknada za transakcije između računa dva pravna lica iznosi 18,00 dinara po svakoj transakciji koja se naplaćuje sa telefonskog računa uplatioca.
Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.

 

 • Prodajna mesta
 • Uputstvo
 • Aktivacija
 • Plaćanje
 • PlatiMo usluge
 • Uslovi korišćenja
 • PlatiMo prodajna mesta:

   

 •  
 • Ukoliko ste Telenor postpejd korisnik, nakon samo par jednostavnih instalacionih koraka, pretvorićete svoj mobilni telefon u pravi digitalni novčanik.
   
  Aktivacija PlatiMo servisa vrši se na sledeći način:
  1. Uz ličnu kartu, svi postpejd Telenor korisnici mogu u našoj poslovnici dobiti novu SIM karticu zajedno sa sPIN i sPUK kodom i kvalifikovanim digitalnim sertifikatom potrebnim za dalju sigurnu identifikaciju.


    
  2. Kada aktivirate novu SIM karticu u svom telefonu, u Telenor SIM meniju pronađite i izaberite opciju Izdaj mSertifikat.


    
  3. Unesite svoj sPIN kod, a nakon toga sistem će tražiti da ga promenite radi veće sigurnosti.
    

    
  4. Kada potvrdite novi sPIN kod, sistem će vam dodeliti jedinstveni digitalni sertifikat koji će vam nadalje služiti kao zaštićena elektronska identifikacija.

   
   
  Ovim ste uspešno aktivirali Telenor PlatiMo servis.
   
  Posle aktivacije, dovoljno je da se samo sa ličnom kartom javite u svoju matičnu banku, gde će mSertifikat povezati sa vašim tekućim računom. Banke koje za sada podržavaju usluge PlatiMo servisa su:
   
   
   
  PlatiMo servis dostupan je samo državljanima Republike Srbije.
  1. Pošto izaberete vrstu transakcije ili usluge koju želite da aktivirate, dobićete elektronsku fakturu na svom mobilnom telefonu sa detaljnim informacijama o ukupnom iznosu, bankovnom računu itd. 
  2. Potvrdite transakciju.
  3. Unesite sPIN kod.
   
  Posle unošenja sPin koda, transakcija će biti digitalno verifikovana na vašoj SIM kartici i zaštićenim kanalom poslata vašoj banci.
   
  Nakon toga, od banke ćete dobiti SMS sa statusom transakcije i informacijom da li je plaćanje bilo uspešno ili je odbijeno. Sve transakcije lako ćete proveriti u redovnom izvod sa računa u banci.
   
  NAPOMENA:
  Prilikom korišćenje PlatiMo usluge u zavisnosti od transakcije koja se obavlja, dolazi do razmene SMS poruka (od 2 do 4 poruke) koje su u nacionalnom saobraćaju besplatne. Naplaćuje se jedino poruka kojom se potvrđuje plaćanje i to u slučaju kada je plaćanje uspešno. U romingu se odlazne poruke tarifiraju u zavisnosti od zone iz koje se šalju.
 • RAČUNI NA ČEKANJU
  Uz pomoć ove opcije možete na najlakši i najsigurniji mogući način da plaćate svoje Telenor postpejd mesečne račune.
  Izaberite opciju Računi na čekanju ( Telenor SIM Meni -> Platimo -> Računi na čekanju) i dobićete listu neizmirenih računa.
  Izaberite željeni račun i unesite sPIN kod.
  Svakog meseca Telenor će poslati SMS obaveštenje sa specifikacijom računa koji treba da platite.
   
  POŠALJI UPLATU
  Uz pomoć ove opcije korisnik PlatiMo servisa može da pošalje novac drugom korisniku ove usluge na njegov bankovni račun.
  U okviru SIM menija izaberite opciju Pošalji uplatu ( Telenor SIM Meni -> Platimo -> Pošalji uplatu) i unesite broj telefona korisnika kome želite da uplatite novac.
  Unesite iznos koji želite da uplatite.
  Potvrdite transakciju unošenjem sPIN koda.
  Obaveštenje o statusu transakcije dobićete putem SMS-a.
   
  ZATRAŽI UPLATU
  Pomoću opcije Zatraži uplatu ( Telenor SIM Meni -> Platimo -> Zatraži uplatu) mogu se vršiti transakcije između pravnih lica.
   
  DOPUNI PRIPEJD
  Uz pomoć opcije Dopuni pripejd možete lako da dopunite svoj ili bilo koji drugi pripejd račun.
  U okviru SIM menija izaberite opciju Dopuni pripejd ( Telenor SIM Meni -> Platimo -> Dopuni pripejd) i unesite broj pripejd telefona koji želite da dopunite.
  Unesite iznos kojim želite da dopunite pripejd račun (iznos ne sme biti manji od 300 i ne viši od 5.000 dinara).
  Potvrdite transakciju unošenjem sPIN koda.
  Obaveštenje o statusu transakcije dobićete putem SMS-a.
   
  KUPOVINA NA TELENOR VEB SAJTU
  Uz pomoć ove opcije moći ćete da plaćate i kupujete usluge i robu na Telenorovom veb sajtu.
  Dovoljno je da izaberete željenu uslugu i unesete svoj broj telefona u formatu 06xxxxxxxx.
  Dobićete elektronsku fakturu sa konačnim iznosom narudžbine.
  Potvrdite transakciju unošenjem sPIN koda.
  Putem SMS-a dobićete obaveštenje o statusu transakcije.
   
  OSVEŽI LISTU RAČUNA
  Ova opcija se aktivira samo u slučaju kada želite da registrujete i vežete više od jednog tekućeg računa za PlatiMo servis.
  Dovoljno je da izaberete opciju Osveži listu računa ( Telenor SIM Meni -> Platimo -> Osveži listu računa) i spisak bankovnih računa biće ažuriran.
   
  ONEMOGUĆI PLATIMO
  Ukoliko želite da deaktivirate PlatiMo servis i ukinete vezu svoje matične banke sa kvalifikovanim digitalnim sertifikatom na svojoj SIM kartici, dovoljno je da izaberete opciju Onemogući PlatiMo.
  Za slučaj da nakon deaktivacije želite ponovo da koristite PlatiMo servis, morate ponovo otići u svoju matičnu banku i povezati račune sa svojom SIM karticom.
   
 • USLOVI KORIŠĆENJA KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA U OKVIRU USLUGE PLATIMO
   
  PlatiMo usluga daje novu vrednost vašem telefonu, nudeći zamenu za vaš novčanik, i plaćanje direktno sa bankovnog računa. Koristeći ovu uslugu, plaćanja možete izvršiti sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme i sve to na najjednostavniji i najsigurniji način.
  OBJAŠNJENJE POJMOVA
  • mSertifikat - Kvalifikovani elektronski sertifikat na SIM kartici (dalje u tekstu sertfikat). Predstavlja digitalni identitet korisnika i kao takav ima jednaku pravnu snagu kao svojeručni potpis.
  • Računi na čekanju predstavlja servis koji korisniku omogućava jednostavno plaćanje svojih mesečnih računa, poput komunalnih usluga, računa za mobilnu/fiksnu telefoniju, račune kablovskih i Internet provider-a itd. Korisnik pokretanjem ove opcije dobija spisak svih aktivnih računa na čekanju. Odabirom određenog računa korisnik dobija uvid u specifikaciju računa i može odabrati da ga plati odmah, plati kasnije ili obriše račun bez plaćanja.
  • Pošalji uplatu – predstavlja servis koji korisniku omogućava jednostavno slanje novca direktno na račun drugog korisnika u PLATIMO sistemu, jednostavnim unosom broja telefona primaoca i iznosa za slanje.
  • Zatraži uplatu – predstavlja servis koji je namenjen isključivo pravnim licima. Ovo omogućava da pravno lice izda račun sa svog mobilnog telefona direktno na mobilni telefon fizičkog lica (koje ima aktivan PLATIMO servis).
  • Dopuni prepaid – predstavlja servis koji korisniku omogućava da dopuni bilo koji prepaid broj u Telenor mreži direktno sa svog bankovnog računa.
  • Osveži listu računapredstavlja opciju kojom korisnik osvežava listu bankovnih računa vezanih za sertifikat na SIM kartici. Ova opcija se koristi samo nakon povezivanja dodatnog(ih) računa za sertifikat (slučaj kada korisnik već ima aktivan PLATIMO servis i želi da uradi povezivanje dodatnog bankovnog računa).
  • Onemogući Platimo – predstavlja opciju kojom korisnik može raskinuti vezu između sertifikata na SIM kartici, sa jedne, i svih registrovanih bankovnih računa za PLATIMO servis, sa druge strane. Ponovno povezivanje tih računa je moguće izvršiti jedino odlaskom u Banku.
  • sPINSecure PIN predstavlja tajni PIN (četvorocifreni) kod za korišćenje PLATIMO aplikacije. Unosom sPIN-a korisnik potvrđuje svoj identitet i omogućava kompletiranje transakcije (plaćanja odnosno digitalnog potpisivanja). Ukoliko korisnik tri puta uzastopno unese pogrešan sPIN, aplikacija se zaključava, i potrebno je izvršiti njeno otključavanje sPUK kodom.
  • sPUKSecure PUK predstavlja kod koji se koristi prilikom zaključavanja aplikacije uzastopnim unosom tri pogrešna sPIN-a. Nakon zaključavanja aplikacije, potrebno je da korisnik kroz meni aplikacije pokrene …
   
   
   
  POSTUPAK REGISTRACIJE KORISNIKA
  Prilikom postupka registracije za PLATIMO uslugu korisnik preduzima sledeće korake:
   
  1.Registracija u Telenoru
  Korisnik se za uslugu prijavljuje u Telenor prodavnicama. Da bi korisnik mogao da koristi sertifikat i PLATIMO uslugu, mora biti Telenor postpejd korisnik sa odgovarajućim tarifnim paketom. Sve informacije o paketima koji podržavaju PLATIMO uslugu dostupne su u Telenor prodavnicama i Kontakt centru na broju 063/9000. Naručivanje sertfikata se vrši u Telenor prodavnicama. Pre naručivanja sertifikata, korisniku se prvo vrši zamena SIM kartice. Korisnik dobija posebnu SIM karticu, koja na plastici sadrži sPIN i sPUK kodove, prevučene scretch folijom. sPIN i sPUk kodovi nisu poznati Telenoru i korisnik je dužan da o istim vodi računa i nikome ih ne saopštava.
  Po izvršenoj zameni SIM kartice, korisnik potpisuje zahtev u pisanoj formi za izdavanje sertifikata. Ovim potpisom korisnik potvrđuje tačnost podataka navedenih u zahtevu, kao i da je upoznat sa ovim dokumentom.
  Korisnik se prijavljuje za sertifikat, koji izdaje Halcom Certification Agency, a na osnovu dostavljenog zahteva za izdavanjem sertifikata u pisanoj formi od strane Telenora. Telenor/Halcom zadržava pravo suspenzije sertifikata ukoliko je bilo propusta u prikupljanju pisane dokumentacije.
   
  Korisnik sam vrši aktivaciju sertifikata, odmah po aktivaciji SIM kartice, kroz meni aplikacije ( Telenor SIM meni -> mSertifikat -> Izdaj mSertifikat). Prilikom aktivacije sertifikata, od korisnika se traži unos sPIN koda kojim se potvrđuje identitet korisnika i završava postupak aktivacije sertifikata. Od tog trenutka sertifikat je spreman za korišćenje i sama aplikacija od korisnika zahteva promenu sPIN koda, tako da se nadalje primenjuje novi sPIN kod. Korisniku se savetuje da novokreirani sPIN ne zapisuje i ne saopštava ga nikome. Korisnik može u svakom trenutku, kroz meni aplikacije izvršiti ponovnu promenu sPIN koda ( Telenor SIM meni -> mSertifikat -> Promeni sPIN).
   
  Za jednu SIM karticu moguće je izdati samo jedan sertifikat.
   
  2.Registracija u Banci
  Nakon okončanja postupka registracije u Telenoru korisnik vrši registraciju u banci u kojoj ima otvoren račun, a koja je u sistemu PLATIMO. Registracija u banci se vrši u skladu sa poslovnom politikom banke. Banka vrši uspostavu veze između setifikata na SIM kartici korisnika i njegovog bankovnog računa.
   
  Moguće je registrovati do tri računa u jednoj ili više Banaka vezanih za isti sertifikat.
   
  Moguće je da više sertifikata bude vezano za isti račun u banci: sertifikati mogu da pripadaju istoj ili različitim osobama u skladu sa poslovnom politikom banke. Registracijom korisnika u Banci za PLATIMO uslugu omogućava se korišćenje PLATIMO servisa koje Banka nudi. Telenor nije odogovoran za proces registracije u banci. Telenor nema uvid u detalje vezane za račun u banci, kao ni finansijske detalje transakcija (poput iznosa transakcije, broja računa i sl.).
   
  U slučaju da korisnik ima primedbe vezane za iznose/stanja na računima, detalje transakcija, trgovce, proces naplate i sl., potrebno je da se obrati svojoj banci sa primedbom.
   
   
  KORIŠĆENJE USLUGE
  Korisnik prijavom za PLATIMO uslugu daje saglasnost i za primanje Telenor postpejd računa preko ovog servisa. Telenor zadržava pravo suspenzije sertifikata u slučajevima:
   
  1. Neplaćanja zaduženja po računu, u skladu sa “Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj telekomunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Beograd”
  2. Promene vlasništva – Ako korisnik zahteva prenos vlasništva, bez obzira da li je novi vlasnik fizičko ili pravno lice, prilikom realizacije zahteva dolazi do suspenzije sertifikata korisnika koji je zahtevao prenos vlasništva. Korisnik koji je zahtevao prenos vlasništva prilikom realizacije zahteva potpisuje i zahtev za ukidanjem sertifikata. U slučaju da novi vlasnik želi da koristi uslugu PLATIMO, potrebno je da izvrši zamenu postojeće SIM kartice i pokrene postupak registracije za uslugu, kao što je prethodno u dokumentu opisano.
   Napomena: U slučajevima kada se u okviru ugovora istog vlasnika vrši prebacivanje brojeva sa ugovora na ugovor, ne dolazi do promene statusa sertifikata i usluge PLATIMO.
  3. Zamene SIM kartice – ukoliko je korisnik imao aktivan sertifikat (uslugu) na SIM kartici koja se menja, sertifikat se automatski suspenduje i korisnik prilikom zamene potpisuje dokument za njegovo ukidanje. Ukoliko korisnik želi da nastavi sa korišćenjem usluge (i sertifikata) i na novoj SIM kartici potrebno je ponoviti celokupan postupak registracije (i u Telenoru i u banci) kao što je prethodno opisano u dokumentu.
  4. Prelaska u tarifni paket u kome nije moguće podržati korišćenje PLATIMO usluge. Napomena: Ukoliko se korsnik odluči za promenu tarifnog paketa, a ima aktivnu PLATIMO uslugu, neophodno je da se informiše o mogućnosti korišćenja PLATIMO usluge na novoizabranom tarifnom paketu.
   
  U slučajevima suspenzije sertifikata, iz bilo kog razloga, korisnik može izvršiti reaktivaciju po prestanku razloga suspenzije jedino ličnim dolaskom u Telenor prodavnicu i potpisivanjem zahteva za reaktivaciju sertifikata. Pretplata za uslugu se naplaćuje i kada je sertifikat suspendovan, iz bilo kog razloga, a ne naplaćuje se jedino u slučaju ukidanja (deaktivacije) sertifikata.
   
  U slučaju promena ličnog imena korisnika, a isključivo na njegov zahtev, radi se ponovno izdavanje sertifikata sa novim ličnim imenom. Prilikom izdavanja sertifikata, u ovom slučaju, korisnik potpisuje zahtev za ukidanje sertifikata izdatog na staro lično ime i potpisuje zahtev za izdavanje sertifikata na novo lično ime. U ovom slučaju se ne radi zamena SIM kartice.
   
  Zamena pretplatničkog broja u Telenoru, uz zadržavanje postojeće SIM kartice, ne utiče ni na koji način na status sertifikata, ali je korisnik dužan da o nastaloj promeni obavesti svoju banku u najkraćem roku. U suprotnom korisnik neće moći da koristi PLATIMO servis, iako je sertifikat i dalje aktivan.
   
   
  NAPLATA SERVISA
  Po aktivaciji sertifikata, korisniku se naplaćuje mesečna pretplata kroz mesečni račun za korišćenje usluge po važećem cenovniku.
  Korisniku se zamena SIM kartice za vršenje usluge PLATIMO naplaćuje po važećem cenovniku. Korisniku se naplaćuje korišćenje usluge, i to samo za uspešno izvršene transakcije plaćanja (SMS notifikaciona poruka o statusu transakcije), po važećem cenovniku.
   
   
  UKIDANJE I PRESTANAK USLUGE
  Ukidanje usluge može biti:
  • od strane korisnika
  • od strane Telenora
  • od strane Banke
  • prestankom roka važenja sertifikata
   
  Ukidanje usluge od strane korisnika:
  1. Onemogućavanjem usluge kroz meni aplikacije ( Telenor SIM meni -> Platimo -> onemoguci Platimo) korisnik raskida vezu između svih bankovnih računa registrovanih za PLATIMO uslugu i sertifikata na SIM kartici. Ovo ne utiče na status samog sertifikata, kao ni na status pretplate koju je korisnik obavezan da i dalje plaća Telenoru za korišćenje usluge. Da bi korisnik ponovo mogao da koristi PLATIMO uslugu za plaćanja, potrebno je da ličnim odlaskom u banku ponovo aktivira vezu između bankovnih računa i sertifikata na SIM kartici.
  2. Odlaskom u banku i raskidanjem veze između bankovnog računa i sertifikata na SIM kartici. Ovo ne utiče na status samog sertifikata, kao ni na status pretplate koju je korisnik obavezan da i dalje plaća Telenoru za korišćenje usluge. Da bi korisnik ponovo mogao da koristi PLATIMO uslugu za plaćanja, potrebno je da ličnim odlaskom u banku ponovo aktivira vezu između bankovnih računa i sertifikata na SIM kartici.
  3. Korisnik može inicirati suspenziju svog digitalnog sertifikata telefonskim pozivom Telenor Kontakt centra (063/9000) ili ličnim dolaskom u Telenor prodavnicu. Suspenzija će uslediti najkasnije 4h nakon poziva/dolaska. Suspenzija sertifikata ne utiče na status pretplate koju je korisnik obavezan da i dalje plaća Telenoru za korišćenje usluge.
  4. Korisnik može trajno suspendovati tj. ukinuti svoj sertifikat jedino dolaskom u Telenor prodavnicu i potpisivanjem zahteva za ukidanje sertifikata. Sertifikat će biti ukinut tek po pristizanju pisanog zahteva u Sertifikacionu agenciju (Halcom), i to vreme može biti najviše 14 dana od dana potpisivanja zahteva. Nakon ukidanja sertifikata, isti sertifikat ne može ponovo biti aktiviran. Ukoliko korisnik želi da ponovno koristi uslugu PLATIMO, potrebno je da ponovi celokupan postupak aktivacije usluge i u Telenoru i banci, što podrazumeva i zamenu SIM kartice.
   
  Ukidanje usluge od strane Telenora:
  Telenor zadržava pravo ukidanja usluge u slučaju da je došlo do suspenzije sertifikata iz razloga navedenih pod „Korišćenje usluge“
  NAPOMENA: Reaktivacija suspendovanog sertifikata i usluge se može uraditi jedino dolaskom u Telenor prodavnicu i potpisivanjem zahteva za reaktivaciju sertifikata, a pod uslovom da je prestao razlog suspenzije sertifikata. Reaktivacija sertifikata se ne naplaćuje.
   
  Ukidanje usluge od strane Banke:
  Banka ima pravo da u slučaju sumnje na zloupotrebu ili u skladu sa drugim pravilama iz svoje poslovne politike raskine vezu između bankovnog računa i sertifikata korisnika. Na taj način korisnik više ne može koristiti PLATIMO uslugu, ali sertfikat i pretplata na uslugu PLATIMO ostaju i dalje aktivni. To omogućava korisniku registraciju u nekoj drugoj banci.
   
  Ukidanje usluge istekom roka važenja sertifikata:
  Sertifikat važi 3 godine nakon izdavanja. Ukoliko korisnik pre isteka tog perioda ne izvrši obnovu sertifikata, sertifikat više neće biti važeći, i ne može se dalje koristiti. Obnova sertifikata se radi kroz meni aplikacije ( Telenor SIM meni -> mSertifikat -> obnovi mSertifikat), neposredno pre isteka roka važenja sertifikata. Korisnik će blagovremeno biti obavešten od strane Telenora, o mogućnosti obnove sertfikata.
   
   
  Napomena: Telenor zadržava pravo da obustavi pružanje PLATIMO usluga(e) o čemu će blagovremeno obavestiti korisnika.
   
   
  Preuzmi Uslove korišćenja kvalifikovanog elektronskog sertifikata u okviru usluge PlatiMo u PDF formatu.