T-Mobile (Mobimak)

  
Korisne informacije o operatoru...
 
Tip mreže
GSM 900, 3G
Naziv operatora
T-Mobile Macedonia AD Skopje
Pokrivenost
Customer Care

122

Hitni pozivi

/

Oznaka mreže

T-MOBILE MK; TMO MK; 294 01

Web adresa
 
Dodatne usluge...
 
GPRS, MMS
da
slanje kratkih poruka
da
prijem kratkih poruka
da
preusmerenje poziva
da
DATA & FAX
da
 
 
Tarifni paket:StandardTravelSure 10TravelSure 50
Zona:Zona 1 TS 10 Zona 1 TS 50 Zona 1
Odlazni pozivi:101.59 49.00 49.00
Uspostava veze - odlazni pozivi:7.02 79,90 79,90
Dolazni pozivi (govorni i video pozivi):40.57 9.00 9.00
Uspostava veze - dolazni pozivi:- 39,90 39,90
SMS:24.30 29,90 29,90
Odlazni video pozivi:172.28 Isto kao u Standard tarifi. Isto kao u Standard tarifi.
Internet:Cena za prvih 5 KB je 6 din. Za svakih narednih 100 KB cena je 118,80 din 0,32 din/kB za prva 3 MB, narednih 7 MB besplatno. Maksimalna potrošnja iznosi 990,00 dinara. Tarifiranje po 1 KB.* 0,26 din/kB za prvih 15MB, narednih 35 MB besplatno. Maksimalna potrošnja iznosi 3.990,00 dinara. Tarifiranje po 1 KB.*
MMS ka Srbiji:12.00 din + ostvareni GPRS saobraćaj Isto kao u Standard tarifi. Isto kao u Standard tarifi.
MMS:30.00 din + ostvareni GPRS saobraćaj Isto kao u Standard tarifi. Isto kao u Standard tarifi.
Sve cene su u dinarima. Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.

Tarifiranje odlaznih poziva:Po svakom započetom minutu. Po svakom započetom minutu. Po svakom započetom minutu.
Tarifiranje dolaznih poziva:Po sekundi poziva. Po svakom započetom minutu. Po svakom započetom minutu.
 
Naplata korišćenja usluge GPRS-a (prenos podataka/internet) se vrši na osnovu količine prenetih podataka. Prenos podataka za Standard tarifu se tarifira tako što se početno zaokruživanje vrši na 5 KB, dok se nakon toga zaokružuje na 100 KB (po formuli 5 + 100 KB). Napomena:
Cena razgovora u roamingu u mreži koja podržava i UMTS (3G) tehnologiju se tarifira kao običan razgovor. Takođe, u tim mrežama cena prenosa podataka je ista kao za GPRS u romingu.
 
_____________________________________________________________
* U okviru dnevne kvote i bez aktiviranja dodatnih kvota.