Telenor Crna Gora (Promonte)

  
 
Korisne informacije o operatoru...
 
Tip mreže
GSM 900/1800
Naziv operatora
Telenor
Pokrivenost
Customer Care

1188

Hitni pozivi

112

Oznaka mreže

Telenor, YU 02, 220 02, 29701, ME 01

Web adresa
 
Dodatne usluge...
 
GPRS, MMS
da
slanje kratkih poruka
da
prijem kratkih poruka
da
preusmerenje poziva
da
DATA & FAX
da
 
 
Tarifni paket:StandardTravelSure 10TravelSure 50
Zona:Zona 1 TS 10 Zona 1 TS 50 Zona 1
Odlazni pozivi:101.59 49.00 49.00
Uspostava veze - odlazni pozivi:7.02 79,90 79,90
Dolazni pozivi (govorni i video pozivi):40.57 9.00 9.00
Uspostava veze - dolazni pozivi:- 39,90 39,90
SMS:24.30 29,90 29,90
Odlazni video pozivi:172.28 Isto kao u Standard tarifi. Isto kao u Standard tarifi.
Internet:Cena za prvih 5 KB je 6 din. Za svakih narednih 100 KB cena je 118,80 din 0,32 din/kB za prva 3 MB, narednih 7 MB besplatno. Maksimalna potrošnja iznosi 990,00 dinara. Tarifiranje po 1 KB.* 0,26 din/kB za prvih 15MB, narednih 35 MB besplatno. Maksimalna potrošnja iznosi 3.990,00 dinara. Tarifiranje po 1 KB.*
MMS ka Srbiji:12.00 din + ostvareni GPRS saobraćaj Isto kao u Standard tarifi. Isto kao u Standard tarifi.
MMS:30.00 din + ostvareni GPRS saobraćaj Isto kao u Standard tarifi. Isto kao u Standard tarifi.
Sve cene su u dinarima. Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.

Tarifiranje odlaznih poziva:Po svakom započetom minutu. Po svakom započetom minutu. Po svakom započetom minutu.
Tarifiranje dolaznih poziva:Po sekundi poziva. Po svakom započetom minutu. Po svakom započetom minutu.
 
Naplata korišćenja usluge GPRS-a (prenos podataka/internet) se vrši na osnovu količine prenetih podataka. Prenos podataka za Standard tarifu se tarifira tako što se početno zaokruživanje vrši na 5 KB, dok se nakon toga zaokružuje na 100 KB (po formuli 5 + 100 KB). Napomena:
Cena razgovora u roamingu u mreži koja podržava i UMTS (3G) tehnologiju se tarifira kao običan razgovor. Takođe, u tim mrežama cena prenosa podataka je ista kao za GPRS u romingu.
 
_____________________________________________________________
* U okviru dnevne kvote i bez aktiviranja dodatnih kvota.