Dopuna i provera kredita

Dopunu kredita u roamingu možete obaviti na više načina:
 
 1. Pozivanjem broja *123*912# na način opisan na stranici Odlazni saobraćaj i unošenjem skrivenog broja sa kartice za dopunu. Poziv je besplatan. Naravno, neophodno je da tačno unesete skriveni broj sa kartice za dopunu.
 2. Pozivanjem broja *912 #. Korisnik nakon unosa dobija izveštaj o dopuni računa, a korišćenje ovog servisa je besplatno.  
 3. Slanjem faksa sa fotokopijom kartice za dopunu, sa vidljivim skrivenim brojem i brojem telefona koji treba dopuniti na faks 063/9001.
 4. Korišćenjem Telenor mKartice
 5. Pripejd online dopunom (pogledajte ovde)
Vaš kredit, dok ste u roamingu može dopuniti i neko drugi u Vaše ime, na sledeće načine:
 
 1. Slanjem faksa sa fotokopijom kartice za dopunu, sa vidljivim skrivenim brojem i brojem telefona koji treba dopuniti na faks 063/9001;
 2. Elektronskim dopunama na bankomatima, šalterima banaka i pošta, kioscima, itd.
 3. Donošenjem kartice za dopunu u Korisnički servis u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu;
 4. Prenosom novca SMS-om sa računa postpejd broja na pripejd broj.
 5. Prenosom novca SMS-om sa jednog pripejd broja na drugi pripejd broj.
 6. Korišćenjem Telenor mKartice
 7. Pripejd online dopunom (pogledajte ovde)

Stanje na svom pre paid računu, korisnici mogu besplatno proveriti putem šifre *121#.
 
 
Korisnik nije u mogućnosti da aktivira novi pripejd broj (inicijalni poziv) kada je u roaming-u.
 
Dopuna pripejd računa Telenor Crna Gora (Promonte) vaučerima
 
Pripejd korisnici od 1. jula 2007. mogu da dopune svoj račun vaučerima Telenor (Promonte) mreže u Crnoj Gori.  Vaučeri se mogu naći u iznosima od 5, 10 i 25 €. Vrednost vaučera se prilikom dopune prebacuje u dinarsku protivvrednost, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na mesečnom nivou. Ovaj iznos će biti prikazan na sajtu.

Korisnici treba da slede uputstva sa Telenor Crna Gora (Promonte) vaučera i da tajni kod pošalju na Telenor Crna Gora (Promonte) broj 148, a ne na Telenorov 912.