GPRS Roaming

Usluga GPRS-a, tj, prenos podataka postpejd korisnici Telenora mogu koristiti i u roamingu. U mrežama nekih mobilnih operatora imaćete mogućnost korišćenja brzog interneta (3G).
 
 
ZONE GPRS MMS *
Početnih
5 KB
Cena za 100 kB nakon početnih 5 kB
1
6,00 82,80
15,00
2
6,00 94,80 15,00
3
6,00 106,80 15,00
4
6,00 118,80 15,00
Satelitske i
pomorske mreže
6,00
238,80
15,00

* MMS se tarifira: 15,00 dinara fiksno po poruci ka korisnicima u Srbiji odnosno 30,00 dinara ka inostranim mrežama, plus GPRS saobraćaj prema cenovniku za datu zonu. Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.
 
Naplata korišćenja usluge GPRS-a se vrši na osnovu količine prenetih podataka i roaming zone u kojoj se korisnik nalazi. Prenos podataka se tarifira tako što se početno zaokruživanje vrši na 5 KB, dok se nakon toga zaokružuje na 100 KB (po formuli 5 + 100 KB). 
 
U mrežama sa kojima Telenor ima ugovor o GPRS roamingu, korisnicima je omogućeno i korišćenje usluge MMS-a.
Naplata korišćenja usluge MMS-a se vrši na sledeći način: 15,00 dinara fiksno po poruci ka korisnicima u Srbiji odnosno 30,00 dinara ka inostranim mrežama uvećano za količinu prenetih podataka preko GPRS-a u roamingu, a za prijem MMS poruke naplaćuje se samo količina prenetih podataka preko GPRS-a u roamingu (po važećem sistemu naplate GPRS roaming saobraćaja). Za svaki neuspešan pokušaj slanja/prijema MMS poruke, naplatiće se utrošeni GPRS saobraćaj prema važećem cenovniku za GPRS roaming.
 
Korišćenje usluge MMS-a u roamingu podrazumeva i razmenu MMS-ova sa korisnicima drugih mreža a ne samo među Telenorovim korisnicima.
Informacije o razmeni MMS poruka između korisnika Telenor mreže i korisnika drugih mreža, možete pronaći ovde.
 
Informacije o mrežama sa kojima imamo ugovor o GPRS saradnji nalazi se u nastavku.
 
 
GPRS roaming se može koristiti na sledećim destinacijama
•  Evropa
•  Azija (bez Arabijskog poluostrva)
•  Afrika i Arabijsko poluostrvo
•  Severna Amerika
•  Srednja i Južna Amerika
•  Australija