Vaš račun

Ovde možete da pogledate primer mesečnog računa sa objašnjenjem svake stavke. Račun se sastoji od prednje strane i poleđine. Na računu su brojevima označeni elementi računa koji su objašnjeni ispod slike u pripadajućoj legendi. 
 
Pogledajte odgovore na najčešće postavljena pitanja.

 

 • Prednja strana računa
 • Poleđina računa
 • Legenda:

  • 1 - Opšti podaci o vlasniku broja i adresi za dostavu računa
  • 2 - Obračunski period za koji je izdat račun. Obračunski period je od prvog do poslednjeg dana u mesecu*.
  • 3 - Datum dospeća je datum do kojeg je potrebno platiti račun.
  • 4 - Opšti podaci o kompaniji Telenor d.o.o.
  • 5 - Korišćenje je iznos koji se dobija kada se od stavke "Ukupni ostvareni saobraćaj" sa druge strane računa
         oduzme stavka "Popusti"
  • 6 - Iznos mesečnog računa: celokupno zaduženje za obračunski period
         Prethodni saldo: suma koja je preneta iz prethodnog meseca (ukoliko prethodni račun nije plaćen ili je plaćen
         sa zakašnjenjem biće stavka +, a ukoliko je prethodni račun plaćen sa većom sumom biće stavka -)
         Ukupno zaduženje: iznos koji je potrebno platiti
  • 7 - Uplatnica kojom plaćate račun u pošti ili banci

   

   

  * Obračunski period ne mora uvek da bude od prvog u mesecu. Npr. ako je korisnik aktivirao broj 17. januara 2013. godine, u obračunskom periodu će pisati 17.01.2013. - 31.01.2013. Ako je broj aktiviran pre 1. januara pisaće 01.01.2013. - 31.01.2013. 

 •  

  Legenda:

  • 1 - Tarifni paket pretplatnika.
  • 2 - Broj poziva, poslatih poruka ili količina prenetih podataka.
  • 3 - Ukupna minutaža.
  • 4 - Ukupan ostvaren saobraćaj prikazan po tipu saobraćaja i destinacijama.
  • 5 - Promocije i popusti mogu sadržati besplatne minute, poruke i internet, minimalnu potrošnju, saobraćaj pokriven tarifnim dodacima, promocije i sve ostale Telenor dodatne usluge po kojima je korisnik zadužen u ovom računu. 
  • 6 - Jednokratna zaduženja su premium servisi koji sadrže usluge glasanja, nagradne igre, chat, testove, obaveštenja banaka, klubove, igrice, multimedijalne sadržaje, itd*
  • 7 - Celokupno zaduženje za obračunski period.

   

   

  * kategorija Jednokratnih zaduženja takođe može da sadrži i sledeće stavke:

  • Aktivacija kartice
  • Content Parking
  • Putne pakete ( Data paket Telenor CG 1GB, Roming 20MB, Roming 20min+20SMS, Roming 50min+50SMS, Roming 50min+50SMS+5MB, Roming 5MB, Roming 80SMS)
  • Dnevni klik
  • Dogovorena potrošnja
  • IVR
  • Klik dodatak
  • Kreditiranje prepaid brojeva
  • Ostala zaduženja - odobrenja
  • Otkup ugovorne obaveze
  • Penali
  • Ponovno uključenje izmiren dug
  • Premium servisi
  • Promeni omiljeni broj
  • Rata-tel aparat
  • Rata-za računarsku opremu
  • Računarska oprema
  • Računarska oprema na rate
  • SMS kroz Outlook
  • SMS Reklama
  • Specifikacija 9000
  • Specifikacija na zahtev
  • Specijalan broj
  • Surfuj brže
  • Tarifni dodatak IP
  • Telefonski aparat
  • Telefonski aparat bez poreza
  • Telefonski aparat na rate
  • Usluge sa portala
  • Zamena broja na zahtev
  • Zamena SIM kartice