Uradi sam

Telenor je omogućio svojim korisnicima da sami vode brigu o svom računu i o uslugama koje koriste. Takođe, korisnici su u mogućnosti da reše svoje zahteve i pronađu odgovore na pitanja samostalno, bez pomoći operatera ili asistencije korisničkog servisa.
 
U okviru "Uradi sam" centra Telenor korisnici mogu da koriste sledeće usluge/servise:
 
Usluga / servis Opis Link
Pitanja i odgovori Pretraga baze već postavljenih pitanja Telenoru iz gotovo svih oblasti Telenor usluga

Pogledaj

Vizuelna podešavanja Uz pomoć našeg vizuelnog vodiča lako, brzo i besplatno podesite različite opcije na svom mobilnom uređaju. Pogledaj
Automatska podešavanja Slanje konfiguracionih SMS poruka, pomoću kojih možete podesiti svoj mobilni telefon za korišćenje WAP/GPRS, MMS i Email usluga.

Pogledaj

Trenutno stanje na računu uvid u trenutno stanje na Vašem računu.
Portal
Moj Telenor*
Specifikacija poziva Podaci o svim pozivima, brojevima na koje su slate SMS poruke (samo u nacionalnom saobracaju) i GPRS konekcijama iniciranim sa vašeg pretplatničkog broja u toku izabranog obračunskog perioda.
Portal
Moj Telenor*
Aktivacija tarifnih dodataka namenjeno korisnicima koji sada mogu dodatno prilagoditi svoje tarife i uštedeti.
Portal
Aktivacija i deaktivacija usluga
 • Obaveštenje o propuštenim pozivima i ponovnom uključenju
 • Aktivacija GPRS usluge
 • Aktivacija MMS usluge
 • Aktivacija Govorne pošte
 • Promena tarifnog paketa
 • Pregled poslatih zahteva
Portal
Moj Telenor*
Testiranje telefona Provera podataka kojima raspolaže Telenor o kompatibilnosti Vašeg telefona sa različitim formatima multimedijalnih fajlova.
Portal
Moj Telenor*
Podešavanja - PC i laptop računari Podešavanje konekcije računara sa modemom koji može biti PC MCI kartica, ili telefon koji će simulirati modem preko ICE porta ili Bluetootha.

Pogledaj


Dostupno samo postpejd korisnicima:
Pregled mesečnih računa Izborom željenog obračunskog perioda ostvarujete uvid u svoj mesečni račun (detalji računa preko USSD koda).
Portal
Moj Telenor*
Pregled uplata i zaduženja Ova opcija dostupna je korisnicima koji lično snose obavezu plaćanja svog računa.
Portal
Moj Telenor*
Aktivacija i
deaktivacija usluga:
 • Aktivacija prijema i slanja SMS-a
 • Aktivacija e-Fax usluge
 • Aktivacija konferencijske veze
 • Aktivacija usluge "Poziv na čekanju"
 • Privremeno sakrivanje identifikacije odlaznog poziva
 • Vanredna specifikacija računa
 • Redovna specifikacija računa
 • Promena broja čije se pozivanje tarifira sa popustom
Portal
Moj Telenor*
Provera prenetih minuta - tarifni paket Prenesi Provera prenetih minuta i poruka (iz prethodnog meseca) za korisnike tarifnih paketa "Prenesi".

USSD kod


Dostupno samo pripejd korisnicima:
Registracija Putem besplatne registracije korisnik se osigurava od gubitka SIM kartice (u slučaju gubitka SIM kartice, registrovani korisnici mogu ponovo dobiti svoj pripejd broj). Takođe, registrovane korisnike čeka besplatan listing poziva od datuma registracije.
Portal
Moj Telenor*
Rok za dopunu kredita Povratna informacija o rokovima za dopunu kredita.

USSD kod

Dopuna kredita preko USSD servisa u roaming-u Korisnici imaju mogućnost da unesu kupljeni vaučer u roaming-u.

USSD kod

 
 
* Korišćenje usluge je dostupno korisnicima koji su registrovani za korišćenje portala Moj Telenor