Podešavanja telefona

Telenor je omogućio svojim korisnicima da veoma lako, brzo i besplatno mogu da podese svoj mobilni aparat za korišćenje Telenor usluga. Za većinu mobilnih telefona na tržištu Srbije postoje automatska podešavanja telefona. Automatskim podešavanjima možete podesiti svoj mobilni telefon za korišćenje WAP/GPRS, MMS i Email usluga.
 
Za najpopularnije telefone na tržištu možete pogledati i manuelna podešavanja telefona.
 
U slučaju da se model vašeg mobilnog telefona ne nalazi ni u automatskim ni u manuelnim podešavanjima pozovite Kontakt centar na 063/9000 ili samostalno podeseite svoj telefon prema parametrima u nastavku. 

 

 • Vizuelni vodič
 • Opšti parametri za podešavanja telefona
 •  
 •  
  GPRS podešavanja:
  • APN: internet 
  • Username: telenor 
  • Password: gprs 
  • Proxy address: (ostaviti prazno) 
  • Proxy port: (ostaviti prazno) - za starije uređaje staviti port 9201
  MMS podešavanja:
  • APN: mms
  • Username: (ostaviti prazno) 
  • Password: (ostaviti prazno) 
  • Proxy address: 217.65.192.33
  • Proxy port: 8080 (za starije uređaje staviti port 9201)
  • MMS server address: http://mms.telenor.rs/servlets/mms