Korisnički servis

Korisnički servis
 
     
Kontakt centar

Služba za brigu o privatnim korisnicima dostupna vam je 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.
 
Pored Kontakt Centra, možete nam se obratiti i putem društvenih mreža, Facebook-a i Twitter-a, privatnim korisnicima su na raspolaganju fax 063/9001 i email servis@telenor.rs preko kojih nam možete dostaviti pitanja i sugestije.

 

Uradi sam

 

 

 • Služba za reklamacije
 • Kako možete poslati prigovor?
   
  Prigovor možete uputiti na jedan od sledećih načina:
  • Fizičko lice: Postpaid korisnik i Prepaid korisnik – usmenim putem ili pisanim dopisom, svojeručno potpisanim od strane korisnika broja.
  • Pravno lice: Na memorandumu firme, potpisanim od strane ovlašćenog lica. 
  Dopis treba da sadrži broj telelefona ili broj pretplatničkog ugovora na koji se prigovor odnosi, kao i naznačenu adresu prebivališta na koju je moguće proslediti pisani odgovor.  
   
   Prigovor možete dostaviti na sledeće načine:
  • faksom na broj 063/9001 za fizička lica, odnosno na broj 063/9002 za pravna lica;
  • elektronskim putem na mejl adresu reklamacije@telenor.rs
  • poštom na adresu Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd; 
  • ličnim dolaskom u najbližu Telenor prodavnicu.
  Usmenim putem za fizička lica reklamacija se podnosi:

  Na osnovu uložene reklamacije, korisniku će u elektronskoj ili pisanoj formi, biti izdata potvrda odnosno delovodni broj pod kojim je reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija Telenora. Rok za obradu reklamacije je 8 dana od dana prijema reklamacije za fizička lica, odnosno 15 dana za pravna lice. Odgovor na uloženu reklamaciju biće dostavljen putem SMS poruke ili elektronskom poštom ili na poštansku adresu.
   
   
  Saveti
  Odgovore na najčešće reklamacije pronađite u okviru odgovarajuće kategorije menija. Pročitajte savete.