Stari tarifni paketi

Stanje na računu možeš da proveriš slanjem SMS poruke sa sadržajem STA na broj 9000 (SMS poruku možeš poslati koristeći modemsku aplikaciju - preko Telenor internet modema). Slanjem ovog SMS-a dobijaš informaciju o preostalom broju besplatnih MB na svom tarifnom paketu i trenutnom zaduženju bez pretplate, promocija i PDV-a. Ova poruka je besplatna. 

 
  • Cene tarifnih paketa su u dinarima. PDV je uračunat u cenu.
  • Tarifiranje se vrši zaokruživanjem na 100KB.
  • Cena SMS poruke je 2,4 dinara osim za paket "Ista cena" i "Ista cena Start" gde cena iznosi 2,64 din.
  • Besplatni saobraćaj se odnosi samo na saobraćaj ostvaren u Srbiji. Prenos podataka u romingu nije uključen u besplatne MB. Roming će biti uključen samo na zahtev korisnika Kontakt centru ili svom biznis konsultantu, osim za paket "Ista cena" koji funkcioniše po principu pripejda i potrebno je dopuniti se standardnom pripejd dopunom. Ako želite da koristite Telenor Internet u romingu neophodno je da svoj račun dopunite odgovarajućim dinarskim iznosom umesto standardnim Telenor Internet dopunama u MB, jer one važe isključivo za domaći saobraćaj. Cena internet saobraćaja u romingu se tarifira u zavisnosti od roming zone.
  • Svi uređaji rade samo na Telenor mreži.
  • SIM kartice koje se koriste za ove tarifne pakete nemaju otvoren kanal za govorni saobraćaj. Govorni saobraćaj ce biti uključen samo na zahtev korisnika Kontakt centru ili svom biznis konsultantu dok paket "Ista cena" i "Ista cena Start" imaju aktiviran govorni saobraćaj.
  • Na Internet pakete se korisnik može pretplatiti i bez kupovine uređaja. U tom slučaju nema ugovorne obaveze.

 

Pregled starih Telenor internet tarifnih paketa
•  SURFUJ PLAY+ paketi
•  SURFUJ VIŠE tarifni paketi
•  SURFUJ tarifni paketi
•  SURFUJ (GB) tarifni paketi
•  Tarifni paket "Ista Cena"
•  Tarifni paket "Ista cena Start"
•  Mini, Standard, Veliki, Ogromni
•  Mikro hibrid
•  Mikro