Stari tarifni paketi

Stanje na računu možeš da proveriš slanjem SMS poruke sa sadržajem STA na broj 9000 (SMS poruku možeš poslati koristeći modemsku aplikaciju - preko Telenor internet modema). Slanjem ovog SMS-a dobijaš informaciju o preostalom broju besplatnih MB na svom tarifnom paketu i trenutnom zaduženju bez pretplate, promocija i PDV-a. Ova poruka je besplatna. 

 
Pregled starih Telenor internet tarifnih paketa
•  SURFUJ PLUS paketi
•  SURFUJ PLAY+ paketi
•  SURFUJ VIŠE tarifni paketi
•  SURFUJ tarifni paketi
•  SURFUJ (GB) tarifni paketi
•  Tarifni paket "Ista Cena"
•  Tarifni paket "Ista cena Start"
•  Mini, Standard, Veliki, Ogromni
•  Mikro hibrid
•  Mikro