Telenor Srbija

 
 
 
 
 
 
Aktiviraj TELENOR VIŠE – novu ponudu uz koju svakog meseca dobijaš 50% više saobraćaja u okviru svog postpejd paketa i internet paketa.
 
 
 
Postani novi pripejd korisnik i 6 puta dobijaš: 3000 minuta u mreži, 3000 poruka ka svima i 100 MB! Uz to dobijaš i besplatni internet za Facebook
 
 
 
Na svaku internet dopunu dobijaš dodatne bonus MB! Sa većim iznosom dopune raste i bonus koji dobijaš u obliku dodatnih brzih megabajta.