Telenor Srbija

 
 
 
 
 
 
Aktiviraj TELENOR VIŠE – novu ponudu uz koju svakog meseca dobijaš 50% više saobraćaja u okviru svog postpejd paketa i internet paketa.
 
 
 
Kupi Telenor pripejd i dobijaš mesec dana besplatne komunikacije uz dopunu svake nedelje. Uz to na poklon dobijaš i 6 meseci besplatnog interneta za Facebook
 
 
 
Na svaku internet dopunu dobijaš dodatne bonus MB! Sa većim iznosom dopune raste i bonus koji dobijaš u obliku dodatnih brzih megabajta.